2017 - Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Araştırma ve Model Geliştirme Projesi

"Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Araştırma ve Model Geliştirme Projesi" 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle yürütüldü.

Çalışan çocukların yaşadığı sorunları tüm boyutları ile anlamaya çalışan bu pilot çalışma, İstanbul’da Bağcılar ve Küçükçekmece’de gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın çocuk işçiliği alanında yapılacak diğer araştırmalara ışık tutmasını temenni ediyoruz. Bu iki bölgede çalışan çocukların durumunu ortaya çıkarmanın sınırlılıklarını ve güçlüklerini bilmekle beraber hem çocukları hem de çalışan çocukların ebeveynlerine yönelik bu saha araştırmasının, Türkiye’de çocuk işçiliğini anlamaya dair önemli ipuçları sunabileceğini ve çocuk işçiliğini önlemeye dair mücadelede doğru politikaların ve uygulamaların izlenmesine katkı sunabileceğini umuyoruz.

Yoksulluk, çocuk işçiliğinin en önemli nedeni olarak görülmektedir. Yoksullukla birlikte, eğitime erişememe, göç, yetişkinlerin işsiz kalması ve aile gelirinin düşüklüğü, ailedeki geleneksel bakış açısı, mevzuatın eksiklikleri ve uygulanamaması ve işverenlerin çocuk işgücü talebi gibi nedenler de çocuk işçiliğine yol açmaktadır. Bu araştırma raporu; kentte çocuk işçiliğini önlemeye yönelik model geliştirme konusunda yürüttüğümüz bir projenin parçasıdır. Tüm çocukların çocuk hakları kapsamında üstün yararlarını gözetmeyi ve bu perspektifle çocuk işçiliğiyle mücadeleyi hedeflemektedir.

Çalışan Çocuk Araştırma Sonuçları Videografik- Hiç Karşılaşmadınız Mı?

https://vimeo.com/267542807

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları