2012 - Avrupa’yı Yeniden Hayal Etmek: Bir Remix Projesi

"Avrupa’yı Yeniden Hayal Etmek: Bir Remix Projesi" İspanya, Polonya, İngiltere ve Türkiye’de yaşayan ve göçmen bakış açısına sahip genç medya yaratıcılarını her nesilden geniş kitlelerle bir araya getirmeyi, Avrupa ve çevresine dair kapsayıcı bir kültürel uygulamaya ve kamusal imgelemeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Projeyle ortak kültürel mirasa katkıda bulunmak ve kolektif hafızamızda geleceğe yönelik bir referans noktası oluşturmak hedeflenmektedir.

Proje kapsamında Temmuz-Ağustos 2012’de Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde çocuk ve gençlerle pilot video atölyeleri gerçekleştirildi. Mart-Nisan 2013 döneminde 18 katılımcıyla Avrupa’da ve özellikle Türkiye’de yaşayan göçmenlere dair var olan baskın imge ve anlatılar gözden geçirilerek “remix” metoduyla yeniden kurgulandı. Katılımcılar, dijital hikâye tekniklerini ve yaratıcı medya araçlarını kullanarak önceden yaratılmış görsel-işitsel materyalleri bir araya getirerek yeni medya yapıtları ortaya koydular. 2 Mart 2013’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Türkiye’de Göçmen Algısı ve Alternatif Yaklaşımlar: Medyada Göçe Bakış” konulu bir seminer düzenlendi. 7-12 Nisan 2014 tarihlerinde Seville’de proje kapanış etkinliği düzenlendi. “Remixing Europe: Migrants, Media, Representation, Imagery” ve “Remapping Europe: Films and Performances” başlıklarıyla iki kitap yayımlandı.

Daha fazla bilgi için: 

https://vimeo.com/channels/remappingeurope

https://culturalfoundation.eu/stories/remixing-europe

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları