2015 - Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye’de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak

TÜBİTAK desteğiyle 2015-2017 yıllarında yürütülen “Diğeri ile Karşılaşmada Ötekileştirme/meyi Anlamak: Türkiye’de Gençlerle Empati ve Eşitliği Tartışmak” isimli araştırmada, ötekileştirmenin nasıl başladığı, nasıl gerçekleştiği, hangi belirleyiciler etrafında geliştiği ve hangi biçimlerde kurgulandığını ortaya koymak; “ben” veya “biz”in dışındaki varlıklarla karşılaşıldığında ötekileştirme mekanizmasının nasıl işlediğini anlamaya çalışmak ve ortaklıkları, farklılıkları, süreci etkileyen temel faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.

“Adil, adaletli bir toplumda nasıl yaşayabiliriz?” temel sorusu çerçevesinde şekillenen araştırmanın niteliksel aşamasında; 2015 yaz ve sonbahar aylarında 37 gençle derinlemesine görüşmeler, Mart-Nisan 2016 aylarında 5 ayrı kimlik grubundan gençlerle odak gruplar yürütüldü. Hem derinlemesine görüşmeler hem de odak gruplar kendi başlarına analiz edildiği gibi, niceliksel aşama soru formunun oluşturulmasında kullanıldı. Niceliksel çalışma çerçevesindeyse, Nisan-Mayıs 2017’de Türkiye’nin 18 ilinde 18-29 yaş aralığındaki gençleri temsil eden 1224 gençle yüz yüze anketler yürütüldü.

Araştırma Sonuçlarına Göre Çok Değişkenli Analizler:

  • Gençlerin kendi gruplarının üstünlüğüne duydukları inanç arttıkça, diğer gruplara karşı ötekileştirme algıları yükseliyor.
  • Tiyatro ve benzeri etkinliklerde bulunan gençler, diğer gençlere kıyasla daha az ötekileştirme algılarına sahipler.
  • Siyasal katılımın oy verme, siyasi partilere üyelik gibi geleneksel yöntemleri ötekileştirme tutumlarını arttırıyor.
  • Gençlerin sahip oldukları kimlikle daha fazla özdeşleşmeleri, daha fazla ötekileştirme tutumları göstermelerine yol açıyor.
  • Diğeriyle kurulan temas, ötekileştirme tutumlarını azaltıyor.

 

Araştırma Ekibi: Pınar Uyan Semerci, Emre Erdoğan, Serra Müderrisoğlu, Abdullah Karatay, Adil Sarıbay, Başak Ekim Akkan, Elif Sandal Önal, Tuğçe Erçetin ve Hüseyin Yüksel

Araştırma, "Biz"liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme adıyla kitaplaştırılmıştır.

https://bilgiyay.com/kitap/bizligin-aynasindan-yansiyanlar/

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları