2015 - Büyükşehir Belediye Meclislerinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi

"Büyükşehir Belediye Meclislerinin Yapısı, İşleyişi ve Yerel Demokrasi" araştırması, Türkiye'de yerel düzeyde karar alma organı olan büyükşehir belediye meclislerine odaklanarak, yerel siyasetin ve yerel demokrasinin mevcut işleyişini anlamaya yönelik olarak on ilde yürütülmüştür. Yerel siyasette temsil, katılım ve karar alma süreçlerine dair olan bu araştırmaya yansıyan birçok bulgu, Türkiye'de yerel düzeyde var olan sınırlı demokrasi anlayışını ve uygulamalarını açıkça göstermektedir. Araştırma, Türkiye'de demokratik pratiklerin öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için belediye meclislerinin öneminin vurgulanması ve bu konuda kamuoyunda bilinç yaratılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Araştırma sonuçları "Yerel Demokrasi Sorunsalı: Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi" adıyla 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 

http://www.bilgiyay.com/p/810/yerel-demokrasi-sorunsali-buyuksehir-belediye-meclisleri-yapisi-ve-isleyisi

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları