2006 - Günümüz Türkiye’sinde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?

“Günümüz Türkiyesi’nde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?” adlı araştırma projesi 2006-2007 döneminde TÜBİTAK’ın desteğiyle gerçekleştirildi. Projenin temel amacı, Türkiye’de zorunlu göç sürecinde mülksüzleşen göçmenlerin hem kentsel yaşamla hem de yerel ve ulusal ekonomiyle başarılı şekilde “bütünleşme”lerini sağlayacak önkoşulların neler olduğunu tespit etmek, bu doğrultudaki gerekliliklerin gerçekleştirilmesini engelleyecek ya da kolaylaştıracak yapısal ve bireysel koşulları tahlil etmektir. Araştırma raporu ve sonuçları “Türkiye’de İç Göçler Bütünleşme mi Geri Dönüş mü? İstanbul, Diyarbakır, Mersin” başlığıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından 2009 yılında yayımlandı.

 

İlişkili Haberleri

Kaynakçaları