Symposium “Balkan Wars in the 100th Anniversary: Social, Political Impact and Reflections on Literature”

Symposium “Balkan Wars in the 100th Anniversary: Social, Political Impact and Reflections on Literature”
İstanbul Bilgi University, 10 November 2012
Participants:  Mehmet Hacısalihoğlu, Mehmet Ö. Alkan, İnan Rüma, Sacit Kutlu, Engin Kılıç, Güven Gürkan Öztan, Halil Berktay, Emine İnanır