Çocuğun "İyi Olma Hali"ni Anlamak: Kavramsallaştırma, Durum Tespiti ve Göstergelerin Belirlenmesi
Araştırma Projesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Çalışmaları Birimi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu


Çocuklar yoksullugu anlatıyor:‘1001 Çocuk, 1001 Dilek’ Projesi-Çocuk Mektupları” isimli proje raporu, Pınar UYAN

cocukyoksullugucalistayinotlari - 18 Kasım 2006