Tarlabaşı Toplum Merkezi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul’un Beyoğlu-Tarlabaşı semtinde kent yaşamına uyuma yönelik bir sosyal etkileşim ve çok-kültürlü biraradalık modeli geliştirmek amacıyla Eylül 2006 tarihinde Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni kurmuştur. Avrupa Birliği’nden sağlanan fon ile çalışmalarına başlayan Toplum Merkezi’nde özellikle göç ve yoksulluk kaynaklı sorunlarla mücadelede en dezavantajlı konumdaki kadın, çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve eğitsel alanda destek sağlayıcı çalışmalar yürütülmektedir.

Merkez’de etütler, okuma-yazma, çeşitli sanat, müzik, dans, tiyatro, öykü atölyeleri yanı sıra psikolojik destek çalışmaları uzmanlar, profesyonel eğitmenler ve yerli-yabancı gönüllülerin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Tarlabaşı Toplum Merkezi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projeleri kapsamında kadınlarla resim atölyesi ve çocuk orkestrası olmak üzere iki proje yürütmüştür.

Merkez halen, sürdürebilirliği sağlamak amacıyla kurulan Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan beri Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne destek sağlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kurumsal Destekçi olarak katkısını güçlendirmiştir. Birçok yerli ve yabancı akademisyen, öğrenci, kamu, STK ve basın temsilcileri tarafından ziyaret edilen, çalışmaları izlenen Tarlabaşı Toplum Merkezi benzer merkezlerin sayısının artmasını amaçlamaktadır.

Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kuruluş süreci ve faaliyetlerinin Merkez çalışanları ve araştırma ekibince anlatıldığı Hayalden Gerçeğe: Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi adlı kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

Çocuk ve gençlere yönelik eğitsel çalışmalar:

- Derslere destek için etüt çalışmaları
- Lise giriş sınavlarına hazırlık
- İngilizce dersleri
- Okul öncesi eğitim sınıfı
- Sağlık, hijyen, madde bağımlılığı, öfke kontrolü vb. alanlarda bilgilendirme toplantıları

Çocuk ve gençlere yönelik sosyal çalışmalar:

- Sanat atölyesi
- Yaratıcı drama atölyesi
- Ritim ve müzik atölyeleri
- Öykü atölyesi
- Fotoğraf ve film atölyeleri
- Müze, sergi, tiyatro gezileri
- Parlayan Çocuklar Kulübü
- Parlayan Çocuklar Dergisi

Yetişkinlere yönelik çalışmalar:

- Okuma-yazma kursu
- Ahşap boyama, takı tasarım vb. kurslar
- İngilizce dersleri
- Psikolojik danışmanlık
- Hukuksal danışmanlık
- Sağlık, çocuk-ebeveyn ilişkileri, aile içi şiddet, vb. konularda toplantılar

Tarlabaşı Toplum Merkezi sunum dosyası için tıklayınız.

Tarlabaşı Toplum Merkezi’ni tanıtan belgesel videosu için tıklayınız.

Mevcut çalışmalar (2014):

-Okul derslerine destek amaçlı etütler
-İngilizce pratik çalışmaları
-Açık lise, üniversite gibi sınavlara hazırlık için destek çalışmaları
-Yaratıcı drama ve tiyatro atölyesi
-Parlayan Çocuklar Kulübü ve çocuk dergisi
-Orkestra atölyesi (Haziran 2014’ten itibaren ara verildi)
-Kadınlar için okuma-yazma çalışması
-Suriyeli mülteciler için Türkçe çalışması
-Kadın sağlığı eğitimi
-Ev/saha ziyaretleri (ihtiyaç analizi, durum tespiti ve yerinde müdahale amaçlı)
-Gönüllüler ile sanat, el becerileri alanlarında çocuklara yönelik atölyeler


İletişim
Çukur Mah. Zerdali Sokak No.9
Tarlabaşı-Beyoğlu İstanbul
Tel. 0212 297 23 05
Ceren Suntekin, Merkez Sorumlusu - Sosyal Hizmet Uzmanı
ceren.ttm@gmail.com
www.tarlabasi.org
Facebook/TarlabasiToplumMerkezi
Twitter/TarlabasiTM
Video (CNN Türk) Video (Tiyatro)