Program


Avrupa Birliği, Türkiye ve Asuri/Süryani Göçü SempozyumuDüzenleyen: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi
İnönü Cad. No:28
Kuştepe-Şişli İstanbul


26 Mayıs 2005

Kayıt 09:00-09:30

Açılış 09:30-10:00

Açılış Konuşmaları


Prof. Dr. Şule Kut İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Ingmar Karlsson İstanbul İsveç Başkonsolosu

Nihat Eri Parlamenter (Mardin ), T.B.M.M

Yılmaz Kerimo Parlamenter (Sosyal Demokrat İşçi Partisi), İsveç

1. Oturum 10:00-12:00

Asuri/Süryanilerin Toplumsal, Siyasal, Dinsel, Dilsel, Etnik ve Kültürel Yapısı

Kolaylaştırıcı:

Doç Dr. Ayhan Kaya

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Herman Teule “Süryani: Çok-Katmanlı Kimlik”, Doğu Hristiyan Çalışmaları Enstitüsü, Radboud Üniversitesi, Hollanda

Abdul-Massih Saadi “Süryanilerin/Asurilerin Tarihsel Eğitimsel Rolü ve Geleceğin Türkiyesiyle ilgili Umutları”, Ortadoğu Çalışmaları, Notre Dame Üniversitesi,ABD

Mehmet Çelik “Süryanilerin Dinsel ve Etnik Kimlikleri”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen- Ed. Fak., Manisa

Yahya Koçoğlu “Süryani Gençlerin Evlilik Sorunsalı”, Yazar, İstanbul

Öğle arası 12:00-13:00

2. Oturum 13:00-15:00


Göç, Göçün Nedenleri ve Geri Dönüş

Kolaylaştırıcı:

Prof. Dr. Alan Duben

Konuşmacılar:

Jakop Gabriel “Süryanilerin Göçü ve Ülkeye Dönüşü”, Midyat Süryani Kültür Derneği

Sait Yıldız “Süryani Göçünün Tarihsel Arka Planı”, Oryantalist, Upsala Üniversitesi, İsveç

Yahko Demir “Göç, Göçün Nedenleri ve Geri Dönüş”, Tur Abdin Geliştirme Dernekleri Fed. İkinci Başk.

Besim Aho “Psikolojik Travmaların Fertlerde Bıraktığı Psikolojik Etki, Tarihi Travmaların Asur/Süryani Halkına Bıraktığı Etki”, Araştırmacı, İsveç

Andreas Arsalan “Babylon’da Karmaşa: Çocuklarıma Hangi Ülkede Yaşamalarını Tavsiye Edeceğim, Köklerinin Bulunduğu Ülkede mi, Fırsatlar Ülkesinde mi ?”, İsveç Ulusal Yüksek Öğretim Kurulu

Kahve arası 15:00-15:30

3. Oturum 15:30-17:30


Asuri/Süryani Diasporasında Siyasal, Kültürel, Etnik ve Dinsel Kimlikler

Kolaylaştırıcı:

Prof. Dr. Nihal İncioğlu

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Martin Tamke “Yüzlerce Yıllık Benlik Davasından Sonra-Göçe Giden Yol,Türkiye’deki Süryani Kilisesinin Tarihinden Örnekler”, Goettingen Üniversitesi, Almanya

Semiran Barmano “İsveç’te Süryanilerin Etnik ve Dilsel Hakları”, Süryanice Öğretmeni, İsveç

Gabriel Rabo “Süryani Toplumunda Kiliseler ve Toplumsal Kuruluşlar”, Goettingen Üniversitesi, Almanya

Adnan Can “Asuri/Süryani Göçü ve Tesirleri”, İşçi Eğitim Örgütü, İsveç

Feyyaz Kerimo “Cumhuriyet Dönemi ve Süryaniler”, Öğretmen, İsveç

27 Mayıs 2005

4. Oturum 09:30-12:30


AB’ye Katılım Sürecinde Asuri/Süryaniler ve Çokkültürlülük

Kolaylaştırıcı:

Neşe Erdilek

Konuşmacılar:

Doç Dr. Ayhan Kaya “Çokkültürlülükten Kültürlerarasılığa:Çeşitlilik İçinde Bütünlük” Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü

Elif Keser “İnsanların Yokluğunda Topluluğun Mimari ile Temsili: Tur Abdin Örneği”, Mimar, Oxford Üniversitesi, doktora öğrencisi

Sema Kılıçer “AB’ye Katılım Sürecinde Süryaniler”, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

Erol Dora “AB’ye Katılım Sürecinde Süryaniler ve Çok kültürlülük”, Avukat

Kahve arası 11:30-12:00

Performans 12:00-12:30


Joseph Malki Örneklerle Süryani Müziği

Sunumlar

Adnan Can:Asuri/Süryani Göçü ve Etkileri

Prof.Dr. Mehmet Çelik: Süryanilerin Etnik ve Dinsel Kimlikleri

Erol Dora: Avrupa Birliği Sürecinde Süryaniler ve Çokkültürlülük

Yahya Koçoğlu: Süryani Gençlerinin Evlilik Sorunsalı

Gabriel Rabo:Süryani Diyasporasında Kiliseler ve Kuruluşlar