Sempozyum:Avrupa Birliği, Türkiye ve Asuri/Süryani Göçü Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005