Dergiler ve Bültenler


Anthropological Journal on European Cultures (AJEC)

Avrupa kültürlerindeki gelişmelere odaklı bir dergidir.

AM - Asian Migrant, Scalabrini Migration Center, Quezon City, Philippines
Asian Migrant, özellikle Asya'daki göçü inceleyen 4 aylık dergi.

AMN - Asian Migration News, Graziano Battistella, Quezon City, Philippines
Asian Migration News, Asya'da göç ile ilgili güncel haber ve olayları özetleyen onbeş günlük bir İnternet bültenidir.

APMJ - Asian and Pacific Migration Journal, Scalabrini Migration Center, Quezon City, Philippines
The Asian and Pacific Migration Journal, Asya ve Pasifik'e ve Asya ve Pasifik'den göçü disiplinler arası inceleyen dört aylık bir yayındır.

Annual Reviews Social Sciences, Annual Reviews Inc., USA
Annual Reviews, Inc., bilimsel raporları yayımlayan kar gütmeyen bir basımevidir. Şu anda da sosyal bilimlere odaklı bir web sitesi vardır

Citizenship, Democracy and Ethnocultural Diversity Canadian Centre for Philosophy and Public Policy - University of Ottawa, Canada
Ottawa Üniversitesi tarafından yayınlanan üç aylık elektronik haber bülteni.

CSS SURVEY-CSS Survey
Belgrad'da Stratejik Calışmalar Merkez'inin aylık dergisi.

Ethnologie der Migration, kea 10, Peter J. Braeunlein, Bremen, Germany
12 bölümü basılan kea- kültürel araştırmalar gazetesinin 10. sayısı (1997), postmodern çağın en önemli özelliklerinden biri olan göçün, antropolojik yanlarına eğiliyor.

Ethnic and Racial Studies
Surrey Üniversitesi yayını, yılda 6 kez yayınlanır.
http://taylorandfrancis.metapress.com/link.asp?id=101481
http://taylorandfrancis.metapress.com/openurl.asp?genre=journal&issn=0141-9870
http://taylorandfrancis.metapress.com/openurl.asp?genre=journal&eissn=1466-4356

Forced Migration and Refugee Studies
Faaliyet Raporları, The American University in Cairo

Forced Migration Monitor, Open Society Institute
Forced Migration Monitor 8 sayfalık, iki ayda bir yayınlanan, Forced Migration Projenin yayınıdır.

FMR - Forced Migration Review, Refugee Studies Programme, Oxford, United Kingdom
Forced Migration Review (FMR), Oxford Üniversitesi Mülteci Çalışmaları Programı tarafından Global IDP Survey/Norveç Mülteciler Konseyi'nin işbirliğiyle senede 3 defa İngilizce, İspanyolca ve Arapça yayınlanan 44 sayfalık bir dergidir.

Global Networks: A Journal of Transnational Affairs Global Networks, ISCA, Oxford

HYPE - Monitoring the Black Image in the Media, Center for Media & the Black Experience (CMBE), USA
HYPE medyada Siyah imajını araştıran basılı/online bir dergidir.

Immigrants and Welfare, Photius Coutsoukis, USA
Göç üzerinde araştırma perspektiflerinden kapsamlı bir özet; Böl. 1, No:1, Carnegie Endowment for International Peace - International Migration Policy Project.

International Journal of Urban and Regional Research
4 ayda bir yayınlanır. The International Journal of Urban and Regional Research (IJURR)kent çalşımları konusunda en önde gelen dergidir. [Dünya genelinde 50'nin üzerinde ülkede okunur ve çok-disiplinli bir yaklaşımla konuya eğilir, IJURR kentlerin ve bölgelerin değişen rollerini anlamada sosyla bilimciler içinçok önemli bir kaynaktır.]

International Labour Organisation Haber Bülteni/ Ankara Şubesi

International Migration
4 ayda bir Uluslararası Göç Organizasyonu tarafından yayınlanır.
http://www.blackwellpublishers.co.uk
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0020-7985

International Migration Review
The International Migration Review, göç ve mülteci hareketlerini, sosyo-demografik, ekonomik, tarihi, politik ve hukuki bakımlardan inceleyen 4 ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir.

International Organization for Migration
IOM News 4 ayda bir İngilizce, Fransızca ve İspanyolca yayınlanan bir dergidir.
IOM Göç Araştırmaları Serisi'ne http://www.iom.int web adresinden ulaşılabilir.

International Review of Social History
Uzun zamandır basılmakta olan bir dergi olarak, International Review of Social History, kendi alanında en temel yayınlardan biri olarak kabul edilir.

International Social Science Journal
UNESCO tarafından kurulan The International Social Science Journal (ISSJ), 4 ayda bir 6 dilde yayınlanır: İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Çince ve Rusça.

JEMS-Journal of Ethnic and Migration Studies, Utrecht, Netherlands
The Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS), eski ismiyle New Community, 1971'den beri yayın hayatını sürdürmekte. Göç ve etnik çalışmalar global düzeyde önem kazandıkça, JEMS de bu yeni gerçeğe yüzünü çevirdi.

The Journal of International Migration and Integration
The Journal of International Migration and Integration çok-disiplinli ve disiplinler arası, iki dilde (İngilizce ve Fransızca) 4 ayda bir yayımlanan akademik bir dergidir.

Journal of Refugee Studies Oxford Universitesi Yayınları
Göç Çalışmaları Merkezi (Oxford Üniversitesi)'nin işbirliğiyle yayınlanır.

Metropolis
The International Metropolis Project ile ilgili bülten ve belgeler web sitesinde izlenebilir:

Migration
Uluslararası Göç ve Etnik Çalışmalar Dergisi
Bu dergi Avrupa ve dışındaki sosyal bilimcilerin yeni araştırma sonuçlarını yayımlamaktadır.

Migration Letters
Dört ayda bir yayınlanan bir dergidir. İç göçten ulusaşırı hareketliliğe ve zorunlu göçe kadar çok geniş bir çerçevede göç konusuna eğilir.

Migration News
Migration News bir önceki ayın en önemli göç ve entegrasyon gelişmelerini özetleyen bir dergidir.

Migration Themes A Journal for Migration and Ethnic Studies
Migration Themes, Göç ve Etnik Çalışmalar Enstitüsü (Zagreb, Hırvatistan) 4 ayda bir yayımlanan, güncel ve tarihi göç ve /veya etnik sorunlara eğilen disiplinlerarası bir dergidir.

MJR&L - Michigan Journal of Race & Law, University of Michigan Law School, USA
The Michigan Journal of Race & Law'ın amacı, ırk ve hukuk, özellikle de resmi-legal diskurdan soyutlanmış ırk ve hukuk konusundaki sorunların tartışıldığı bir forumdur.

Migration und Bevölkerung
Bevölkerungwissenschaft
Humboldt-Universitat zu Berlin

Most E-Journal on Multicultural Societies
The International Journal on Multicultural Societies göç, çokkültürlülük ve azınlık hakları konusunda uluslararası, disiplinlerarası ve politika-odaklı sosyal bilimler araştırmalarına yönelik bir platformdur.

Nüfusbilim Dergisi Türk Nüfus Çalışmaları Dergisi
Hacettepe Nüfus Etüdleri Enstitüsü
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/english/hipsjournal.htm
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/nbdergisi.htm

Oneworld One World, One People , New York City, USA
One World, One People çokkültürlülük ve eğitim sorunlarının tartışıldığı bir forumdur.

Polyphony Newsletter of the Centre for Immigration and Multicultural Studies
Australian National University, Canberra, Australia
POLYPHONY fon bulundukça basılan bir haber bültenidir.

Refugees
UNHCR
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü tarafından basılmaktadır.

Suffrage Universel (vatandaşlık, demokrasi, etnisite, milliyetçilik )citoyenneté, démocratie, ethnicité, nationalité
LAMBERT Pierre-Yves, Brussels, Belgium
Suffrage Universel, makaleleri (çoğunlukla Fransızca), bibliyografyaları ve yurttaşlık, demokrasi, etnisite ve ulusallık arasındaki ilişkilerin karşılaştırmalı coğrafi ve tarihi pespektiften sorgulandığı linkleri kapsayan bir sitedir.

Standards An International Journal of Multicultural Studies, Stanford University and the University of Colorado, USA

WADABAGEI A Journal of the Caribbean and its Diaspora Caribbean Research Center at Medgar Evers College (CUNY), Brooklyn (NY), USA
WADABAGEI, Karayipler Diaspora Yayınevi ve Karayipler Araştırma Merkezi (CUNY) tarafından basılan yeni bir çok-disiplinli dergidir. Karayipler ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere'deki Karayipli göçmenler konusuna eğilmiştir.

World on the Move American Sociological Association Newsletter of the Section on International Migration, Michigan State University Sociology Department, USA