KAYNAKÇA

Aksu, Mustafa. Türkiye’de Çingene Olmak. Ozan Yayıncılık, 2003.

Alpman, Nazım. Çingeneler:Bir Başka Dünya’nın İnsanları. İstanbul: Ozan Yayıncılık, 1997.

Alpman, Nazım. Trakya Çingeneleri /Sınırda Yaşayanlar. İstanbul:Bileşim Yayınevi, 2004. Altinöz, İsmail, “Osmanlı Toplumunda Çingeneler” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayıınlanmamış doktora tezi. Angus, Fraser. Çingeneler. çev. İlkin İnanç, İstanbul:Homer Yayınları, 2004.

Arayıcı, Ali. Çingeneler:Ülkesiz Bir Halk. İstanbul: Ceylan Yayınları, 1999.

Arayıcı, Ali. Çingeneler. İstanbul:Ceylan Yayınları, 1999.

Asseo, Henriette. Çingeneler /Bir Avrupa Yazgısı. çev.Orçun Türkay. İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2004.

Aydın, Hasan. Çingene Öyküleri. Ankara: İnkılap Kitabevi, 2004.

Berger, Hermann. Çingene Mitolojisi. çev. Musa Yaşar Sağlam, İstanbul: Ayraç Yayınları, 2000.

Fonseca, Isabel. Beni Ayakta Gömün, Çingeneler ve Onların Yolculukları, çev. Özlem İlyas, İstanbul:Ayrıntı Yayınları, 2002.

Kaçan, Metin Ağır. Roman.İstanbul:Gendaş Yayınları, 2000

Kaygılı, Osman Cemal. Çingeneler. Ankara:Bilgi Yayınevi, 1972.

Kazgan, Gülten, H. Kirmanoğlu, Ç.Çelik, A. Yumul (der.). Kuştepe Araştırması 1999. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1999.

Kazgan, Gülten (der.). Kuştepe Gençlik Araştırması. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002.

Kolukırık, Suat, “Tarlabaşı Çingenelerinde Dilin Sosyal İşlevi”, İstanbul:II. Uluslararası Roman Çalışmaları Konferansı, 14-15 Mayıs 2005, Konferans tebliği.

Köylü, İdris. Çingene Çadırında Bahar. Ankara:İlke Kitabevi.

Lawrence Herbert David. Bakire ve Çingene. İstanbul:Say Yayınları, 2004.

Marsh, Elin Strand, “Ben Türk ve Romanım:Romanlar Identity in Istanbul”, İstanbul:II. Uluslararası Roman Çalışmaları Konferansı, 14-15 Mayıs 2005, Konferans tebliği.

Martinez, Nicole. Çingeneler. İstanbul:İletişim Yayınları, 1973.

Solmaz, Başak, “Türk Çingenelerin Medyada Temsili ve Kimlik Süreci”, İstanbul:II. Uluslararası Roman Çalışmaları Konferansı, 14-15 Mayıs 2005, Konferans tebliği.

Stancu, Zaharia. Çingenem. çev. Atilla Tokatlı, Ankara:Bilgi Yayınevi,1971.

Tuğcu, Kemalettin. Çingene Kızı. İstanbul:Erdem Yayınları,1999.

Uzuner Buket. Güneş Yiyen Çingene. İstanbul: Everest Yayınları,2003.