Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Boğaziçi Üniversites

Celal Bayar Üniversitesi

Çağ Üniversitesi

Çanakkale Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Fatih Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Işık Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Jandarma Okullar Komutanlığı

Kadir Has Üniversitesi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Kara Harp Okulu Komutanlığı

Koç Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Osmangazi Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Polis Akademisi

Sabancı Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi