Seçeneğin Var, Sesimi Duy

Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nın ortağı olarak yer alınan proje, Hollanda İstanbul Başkonsoloslugu Matra-Kap İnsan Hakları Fonu tarafından desteklenmiştir. “Seçeneğin Var, Sesimi Duy” projesi, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği ve Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Girişimi Türkiye 2001 programı kapsamında 2004 yılında desteklenen SES-ÇIK “Sorun Etme-Sahip Çık” proje verilerinin güncellenmesini amaçlamaktadır. Aralık 2009- Eylül 2010 döneminde gerçekleştirilen proje kapsamında İstanbul’da 15 ilçede 353 aile, 527 çocuk ve genç ile anket çalışması uygulanmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, çocuk ve gençlerin sosyo-ekonomik koşulları, eğitim olanakları ve düzeyleri, çalışma şartları, gelecekle ilgili beklentileri ve ihtiyaçları gibi konularda bilgilere ulaşıldı. Çalışma, “SES-DUY Seçeneğin Var Sesimi Duy: Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri 2004-2010 Karşılaştırmalı Araştırma Sonuçları” adıyla Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.

Türkiye’de İç Göç Seminer Dizisi (2007-2008)

I. Doç. Dr. Ayhan Kaya – İstanbul Bilgi Üniversitesi
    “Günümüz Türkiyesi’nde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?”
    15 Kasım 2007

II. Prof. Dr. Murat Güvenç - İstanbul Bilgi Üniversitesi
    “Göçmenleri İzlemek: 1990-2000 Nüfus Sayım Örneklemleri üzerinde İlişkisel Çözümlemeler”
    25 Aralık 2007

III. Bekir Ağırdır – KONDA Araştıma
    “Biz Kimiz Toplumsal Yapı Araştırması Verileriyle Türkiye’de İç Göç”
    27 Şubat 2008

IV. Alper Şen – Sıfır Yapım; Hamit Temel - Kooperatif Yolunda Geri Kazanım Derneği
    “Hakkari’den Ankara’ya: Kağıtçılar” Belgesel gösterimi ve söyleşi
    16 Nisan 2008

TÜBİTAK tarafından desteklenen "Günümüz Türkiye'sinde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi, Geri Dönüş mü?" başlıklı çalışma sonuçlanmıştır. Araştırma sonuçları 9 Haziran 2008 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde düzenlenecek bir panelle açıklanacaktır. Ayrıntılı program duyurulacaktır.

19 Haziran 2004

Panel: İç Göç ile Birlikte Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Göçün kadınlar, çocuklar üzerindeki etkisi, yoksulluk bağlantısı)

Düzenleyenler: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Arastırmaları Merkezi ( BIGAM ) Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Göç- Der )

Program:
Konuk konusmacı: Osman Baydemir – Diyarbakır Belediye Başkanı
Yöneten: Doç. Dr. Ayhan Kaya – İstanbul Bilgi Üniversitesi

Konuşmacılar:

Dr. Betül Çelik - Sabanci Üniversitesi Zorunlu göç yasayan İstanbul’daki Kürt kadınların sorunları
Prof. Dr. Esin Küntay - Mimar Sinan Üniversitesi
Sokakta Çalışan Çocuklar
Prof. Dr. Nilüfer Narlı - Kadir Has Üniversitesi İç göç, getolaşma ve yoksulluk
Pınar Uyan - İstanbul Bilgi Üniversitesi Gecekondu kadınlarının kendilerini var etme süreçleri
Saat: 14:00-17:00
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kuştepe Kampusu
Akademik Kurul Odası