KAYNAKÇA

Akkür, Zeynep G., Türkiye’de Kırsal Kesimden Kente Göç ve Bölgeler Arası Dengesizlik (1970-1993), T.C. Kültür Bakanlığı Yayını Kültür Eserleri Dizisi, Ankara, 1996

Aksit, B; Akçay, A, “GAP Bölgesinde Nüfus Hareketleri”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere İçinde, (ed) Oya Baydar, İstanbul:Tarih Vakfı Yayınları, 1999.

Altintas, Betül, Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe…Ankara Sokaklarinda Çalisan Çocuklar, Iletisim Yayınları, 2003, İstanbul

Atauz, Sevil, Diyarbakir Sokak Çocuklari Arastirmasi, Uluslararasi Lions MD-118 U Yönetim Çevresi, İstanbul, 1997

Balkiz, Bekir, Mümtaz Peker, Ergin Önen, Göç, Kentlesme Sorunlari ve Yerel Siyaset, Saray Kitabevleri, Izmir, 1997

Bayazıt, Sema, Tuncer Kocaman, Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Sosyo-Ekonomik Niteklikleri, DPT, Ankara, 1993

Baydar, Oya (ed.), 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999.

Beşikçi, İsmail.Doğu Anadolu’da Göçebe Kürt Aşiretleri. Yurt Kitap Yayın, 1992.

Beyoglu Ilçesi Tarlabasi Alt Bölgesi Fiziksel Mekan ve Sosyo-Ekonomik Yapi Çözümleme Çalismasi, Yildiz Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, 2000

Bilgin N; Görgenli, M. “Kentsel Katılım ve Çogulculuk”, Kentte Birlikte Yasamak Üstüne İçinde (ed.)Ferzan Bayramoglu WALD yay., İstanbul.

Bozkurt, Necati. Denizi Kurutmak Dünden Bugüne Zorunlu Göç ve İskan Politikasi. İstanbul: Belge Yayınları, 2000.

Bulutay, Tuncer (der.), Türkiye’de Tarımsal Yaspı ve İstihdam, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara, 1998

Cantek, Funda, “Yabanlar” ve Yerliler: Baskent Olma Sürecinde Ankara, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

Çelik, Osman. Zorunlu Göç. İstanbul: İtalik Yayınları, 2001.

Çetin, Vedat (der.). Yakılan/Bosaltılan Köyler ve Göç. Ankara: Öteki Matbaası, 1999.

Dikmen, Ahmet Alpay (derleyen), Kentlesme, Göç ve Yoksulluk, Türk Sosyal Bilimler Dernegi Yay., Imaj Yayıncılık, Ankara, 2002

Duben, Alan, Cem Behar, İstanbul Haneleri- Evlilik, Aile ve Doğurganlık 1880-1940, İletişim Yayınları, İstanbul, 1996

Duben, Alan, Kent, Aile, Tarih, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002

Duhani, Said. N., Eski İnsanlar, Eski Evler-19. Yüzyil Sonunda Beyoğlu’nun Sosyal Topografyası, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, İstanbul, 1982

Erder, Sema, İstanbul’da Bir Kent Kondu: Ümraniye, İletisim Yayınları, İstanbul, 1996.

Erder, Sema. Kentsel Gerlim (Enformel İlişki Ağları Alan Araştırması, Ağ Yayınları, 1997.

Eröz, Mehmet. Yörükler. İstanbul: Türk Dünyası Arastırmaları Vakfı Yayınları, 1991.

Ersoy, Melih, Göç ve Kentsel Bütünleşme, Türkiye Gelişme Arastırmaları Vakfı, Ankara, 1985

Giritlioglu, C.    İç Göç ve Kentleşme, Türkiye’de Kentlesme, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, Türkiye’nin Sorunları Dizisi- 7.

Güçlü, Sevinç Özen, Kentlileşme ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci, T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002

Hart, Charles W., Zeytinburnu Gecekondu Bölgesi, İstanbul Ticaret Odası Yayını, İstanbul, 1969

Heper, Metin. Türkiye’de Kent Göçmeni ve Bürokratik Örgütler. İstanbul: Üç Dal Nesriyat, 1983.

Heper, Metin. Gecekondu Policy in Turkey An Evaluation with a Case Study of Rumelihisarüstü Squatter Area in İstanbul. İstanbul: Bogazİçi Üniversitesi Yayınevi, 1978.

Işık, Oğuz ve Pınarcıoglu M. Melih, Nöbetleşe Yoksulluk-Sultanbeyli Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001

İçduygu,A; Sirkeci, I. “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”. 75 Yılda Köylerden Şehirlere İçinde. (ed) Oya Baydar. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999.

İçduygu, Ahmet, İbrahim Sirkeci, İsmail Aydıngün (derleyen), Türkiye'de İç göçler: Türkiye'de İç göç, sorunsal alanları ve araştırma yöntemleri konferansı 6-8 Haziran 1997 Bolu-Gerede; Türkiye'de İçgöç ve İçgöçün işçi hareketine etkisi, Türkiye Ekonomik v

Kartal, Kemal, Ekonomik ve Sosyal Yönleriyle Türkiye’de Kentlesme, Yurt Yayınları, Ankara, 1983

Kaya, Hasan. Göç Yollari ‘Göçmenlerin Sorunlari’. İstanbul: Senfoni Yayınları, 2003

Kayacan, Gülay, “Dogu ve Güneydogu Anadolu’da Zorunlu Göç Kızıltepe’den İstanbul’a...Kemerburgaz “Çadir Köyü”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere İçinde, (ed) Oya Baydar, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999.

Keles, Rusen. Türkiye’de Şehirlesme, Konut ve Gecekondu. 100 Soruda Dizisi, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1978.

Kizilkaya, Muhsin. Sürgün, Göç ve Ölüm Çağdaş Kürt Edebiyatından Seçme Hikayeler. İstanbul: İletisim Yayınları, 2004.

Köymen, Oya, “Bazi İç Verileri”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere İçinde, (ed) Oya Baydar, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999.

Kurtoğlu, Ayça, Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset – Keçiören Örneği, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004

Macura, Miroslav, Frederic C. Shorter Türkiye’de Nüfus Artışı (1935-1975) Doğurganlık ve Ölümlülük Eğilimleri, Yurt Yayınları, Ankara, 1983

Makal, Mahmut, Bizim Köy, Varlık Yayınları, İstanbul, 1950

Makal, Tahir Kutsi, İç göç: röportaj, inceleme, gezi, Tarla Yayınları, İstanbul, 1996

Mansur, Fatma, Dün-Bugün-Bodrum, Ana Yayıncılık, İstanbul, 1999

Neyzi, Leyla, İstanbul’da Hatirlamak ve Unutmak- Birey, Bellek ve Aidiyet, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998

Özbay, Ferhunde, “İstanbul’da Göç ve İl İçi Nüfus Hareketleri (1985-1990)”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere İçinde, (ed) Oya Baydar, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999.

Peker, Mümtaz, “Türkiye’de İç Göçün Değişen Yapısı”, 75 Yılda Köylerden Şehirlere İçinde, (ed) Oya Baydar, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999.

Sönmez, Mustafa. İstanbul’un İki Yüzü 1980’den 2000’e Değişim. İstanbul: Arkadaş Yayınları, 1996.

Tasdelen, H. Musa. Göçerlerin Şehirleşmesi Beritan Aşireti Örneği. Turan Yayıncılık, 1997.

Tatlıdil Ercan, Kentleşme ve Gecekondu, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1989

Tatlıdil Ercan, Kentleşme ve Gecekondu, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1989

Tekeli, İlhan. Türkiye’de Çoğulculuk Arayışalrı ve Kent Yönetimi Üzerine. Kentte Birlikte Yasamak İçinde. (ed) Ferzan Bayramoğlu. İstanbul: WALD Yayınları, 1996.

Türkiye’de İç Göçler ve Göç Edenlerin Sosyo-Ekonomik Nitelikleri, Devlet Planlama Teskilatı, DPT, Ankara, 1993

Wedel, Heidi,Siyaset ve Cinsiyet –İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı, Metis Yayınları, İstanbul, 2001

Yener, Samiha, 1965-1970 Döneminde İller Arası Göçler ve Göç Edenlerin Nitelikleri, Yayın ve Temsil Subesi Matbaa Birimi, 1977

Yıldız, Kerim, Düzen, Koray (ed). Ülke İçinde Göç Ettirilen İnsanlar Kürt Göçü. İstanbul: Senfoni Yayınları, 2003.

Yılmaz, H; Kaşıkçı, N. Göç Yollarında. İstanbul: Elips Kitap, 2005.