2014-2015

-Seminer “Türk Alman Sivil Toplumunun Gelecek Nesli: Yeni Paradigmalar, Yeni Yaklaşımlar”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2 Mart 2015
Konuşmacı(lar): Filiz Bikmen, Richard von Weizsacker Bursiyeri 2014, Robert Bosch Stiftung
Sunumun İngilizce özeti için tıklayınız
Araştırmanın İngilizce özeti için tıklayınız

-Seminer “Graphic Violence: Representing Conflict and Migration Through Narrative, Photography and Comics”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 19 Kasım 2014
Konuşmacı(lar): Benjamin Dix, PositiveNegatives.org

-Panel “Kentsel Dönüşüm ve Tarlabaşı”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 13 Kasım 2014
Katılımcılar:
Noray Çolak, TMMOB Şehir Plancıları Odası
Ahmet Gün, Tarlabaşı Mülk Sahipleri ve Kiracıları Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Gülşen İşeri, Gazeteci-Yazar
Özlem Ünsal, Sosyolog, City University, London
Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası

-Seminer “Refugees on Their Journey into the Unknown: The Right to Access Asylum, Protection and Assistance in Europe and Germany”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 10 Kasım 2014
Konuşmacı(lar): Silvia Oitner, Alice Salomon Üniversitesi

-Konferans “Göç ve Edebiyat: ‘Ermeni Tehciri’nin Edebiyata Yansımaları”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 7 Kasım 2014
Katılımcılar: Fethiye Çetin, Marc Nichanian, Halil İbrahim Özcan, Gülçiçek Günel Tekin, Ragıp Zarakolu, Zülküf Kışanak  

-Belgesel Gösterimi ve Söyleşi “Nefret”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 6 Kasım 2014
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

 

2013-2014

-Film Gösterimi ve Söyleşi “Benim Çocuğum”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 11 Haziran 2014
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

-Çalıştay “Suriyeli Mülteciler Alanında Sivil Toplum”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 28 Mayıs 2014
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
22 kuruluştan 33 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler alanında faaliyet gösteren veya göstermeyi planlayan sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, sahada deneyimledikleri temel sorunlar ve çözüm önerilerine odaklandı.
Çalıştay raporu için tıklayınız.

-Seminer “Romanların Dünü Bugünü”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 16 Nisan 2014
Konuşmacı(lar): Ayhan Küçükboyacı
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
-Seminer “Caught in the Victim/Criminal Paradigm: Female Migrant Prostitution, Injured Lives and Unrecognazibility”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 12 Mart 2014
Konuşmacı(lar): Isabel Crowhurst
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
-Konferans “Türkiye-Almanya Ulusaşırı Alanda Eğitim Kurumları”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 11-12 Ekim 2013
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Orient-Institut Istanbul, Goethe Institut Istanbul, Frankfurt Üniversitesi, Potsdam Üniversitesi
Program için tıklayınız.

-Konferans “Lozan’a Yeniden Bakmak: 90. Yılında Lozan Antlaşması”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 27-28 Eylül 2013
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Lozan Mübadilleri Vakfı, Siyasi İlimler Türk Derneği, İnönü Vakfı

Konferans, 90. Yılında Lozan Barış Antlaşması ve etkilerini çeşitli boyutlarıyla ele almak üzere “Siyasal ve Hukuki Bir Metin Olarak Lozan”, “Uygulamalar Işığında Lozan”, “Mübadeleyi Yeniden Düşünmek”, “Mübadil Örgütlenmeleri” ve “Mübadelenin Edebiyata Yansıması” konulu oturumlardan oluşmuştur.

2012-2013

-Seminer “Toplumsal Cinsiyeti Ulusötesi Alanlar ve Göçler Üzerinden İncelemek”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 10 Haziran 2013
Konuşmacı(lar): Sarah J. Mahler

-Seminer “Türk Post-Göçmen Perspektifi: Avrupa ve Türkiye arasında Kültürel Kökler ve Sanatsal Yollar”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 15 Mayıs 2013
Konuşmacı(lar): Pieter Verstraete

-Konferans “Türkiye’de Uluslararası Göçmen Algısı”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 12 Nisan 2013
Konuşmacı(lar): Ayhan Kaya, Emre Erdoğan, Pınar Uyan, Aslı Tunç, Itır Erhart, Seda Alp, Brigitte Suter, Barbara Pusch, Fabio Salomoni, Bianca Kaiser, İbrahim Kavlak, Deniz Sert, Seyfettin Tokmak, Amadou Diallo, Gloire Bonga, Suzan Oktay, Cemgil Yerlikaya
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Uluslararası Göç Örgütü (IOM)
-Sertifika Programı “Kafkasya Dersleri-3”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 10 Mart-28 Nisan 2013
Konuşmacı(lar):
Sosyolojik Açıdan Kimlikler - Ferhat Kentel
Post-Kolonyalizm - Bülent Somay
Kimlik Siyasetinin Geleceği – Ayhan Kaya
Edebiyat ve Kimlik – Erol Köroğlu
Ermeniler Örneğinde Diaspora – Rober Koptaş
Oryantalist Zihniyet ve Rus Oryantalizmi – Irma Kreiten
Sovyet Sosyalizmi ve Kafkaslarda Federalizm – Erhan Büyükakıncı
Reel Politik: Putin Rusyası ve Erdoğan Türkiyesi – Hakan Güneş
Milliyetçilik ve Kimlik Siyaseti İkilemi – Murat Belge
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kafkasya Forumu

-Seminer “Türkiye’de Göçmen Algısı ve Alternatif Yaklaşımlar”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2 Mart 2013
Katılımcı(lar): Neşe Erdilek, Ayşe Akalın, Fabio Salomoni, Barış Atayman, Alberto Tetta, Güliz Sağlam, Yeşim Burul, Uğur Kutay
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, MODE Istanbul Film ve Dijital Sanatlar Girişimi
-Konferans “Türk-Alman Göçünün Sinema Sanatındaki Durakları”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 19 Aralık 2012
Konuşmacı(lar): Martina Priessner
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Goethe Institut Istanbul
-Seminer “Uluslararası ve Kırdan Kente Göçün Toplumsal Etkileri: Türkiye Örneği”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 29 Kasım 2012
Konuşmacı(lar): Ayhan Kaya

-Sempozyum “100. Yılında Balkan Savaşları: Toplumsal, Siyasal Etkileri ve Edebiyata Yansımaları”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 10 Kasım 2012
Katılımcılar:  Mehmet Hacısalihoğlu, Mehmet Ö. Alkan, İnan Rüma, Sacit Kutlu, Engin Kılıç, Güven Gürkan Öztan, Halil Berktay, Emine İnanır

-Konferans “Tarımda Mevsimlik İşçi Göçü”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 6 Ekim 2012
Katılımcılar:
Mustafa Aslan, Siirt Üniversitesi
Hasan Çetin, Polatlı Kaymakamlığı
Sidar Çınar, Marmara Üniversitesi (Doktora öğrencisi)
Gürbüz Erdoğan, Avukat
Hatice Kaleci, Öğretmen
Kuvvet Lordoğlu, Kocaeli Üniversitesi
Zeynep Şimşek, Harran Üniversitesi

 

2011-2012

-Panel “Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi” Proje Çıktıları
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 5 Aralık 2011
Katılımcılar: Müge Ayan Ceyhan, Dilara Koçbaş, Christoph Schroeder, Pınar Uyan Semerci

-Konferans “Göç ve Edebiyat”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 3 Kasım 2011
Katılımcılar: Selim Özdoğan, Yüksel Pazarkaya, Zafer Şenocak, Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Goethe Institut Istanbul
-Konferans “Türkiye ve Almanya Örneği Üzerinden Ulus Aşırı Göç”
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 31 Ekim-2 Kasım 2011
Program için tıklayınız.
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Orient-Institut Istanbul; Goethe Institut Istanbul

SEMİNERLER 2011-2012
LGBTI Refugees, A Growing Concern: Changes in International Asylum Law Approach
Konuşmacı: Marta D’Epifanio
Tarih: 16 Kasım 2011
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu
1950 Sonrası Türk Romanında Anadolu’dan İstanbul’a Göç
Konuşmacı: Dr. Ali Kurt
Tarih: 1 Mart 2012
Yer: Dolapdere Kampüsü, Derslik 215
Effect of Networks on Scientific Human Capital
Konuşmacı: Dr. Zeynep Esra Tanyıldız
Tarih: 18 Nisan 2012
Yer: Dolapdere Kampüsü, Derslik 515
Between Poland and Ireland: Exploring the Integration of Polish Migrants in Dublin and Their Ties to the Origin Country
Konuşmacı: Dr. Antje Roeder (Trinity College)
Tarih: 26 Nisan 2012
Yer: Dolapdere Kampüsü, Derslik 215
Siyasi Aidiyet ile Ulusal Aidiyet Arasında Fransa’daki Türkiye Kökenliler
Konuşmacı: Prof. Dr. Samim Akgönül (Strasbourg Üniversitesi)
Tarih: 2 Mayıs 2012
Yer: Dolapdere Kampüsü, Derslik 215


(İç)göç Olgusuna Bakmanın Bazı Yolları: İstanbul Örneği
Konuşmacı: Dr. Jean-François Pérouse (Galatasaray Üniversitesi ve Toulouse-II Üniversitesi)
Tarih: 23 Mayıs 2012
Yer: Dolapdere Kampüsü, Derslik 215

Panel
“Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi” Proje Çıktıları

Konuşmacılar: Müge Ayan Ceyhan, Dilara Koçbaş, Christoph Schroeder, Pınar Uyan Semerci
Tarih: 5 Aralık 2011


Konferans
“Göç ve Edebiyat”

Konuşmacılar: Selim Özdoğan, Yüksel Pazarkaya, Zafer Şenocak
Kolaylaştırıcılar: Mahmut Karakuş, Nilüfer Kuruyazıcı
Tarih: 3 Kasım 2011
Düzenleyenler: Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Goethe Institut Istanbul


Uluslararası Konferans
“Türkiye ve Almanya Örneği Üzerinden Ulusaşırı Göç”

Tarih: 31 Ekim-2 Kasım 2011
Düzenleyenler: Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Orient-Institut Istanbul; Goethe Institut Istanbul


 

Konferans
“Federal Almanya’ya Göçün Sonuçları, Yeni Göç Hareketleri, Göçmenlerin Konumu ve Almanya’nın Uyum Konusundaki Çalışmaları”

Konuşmacı: Dr. Manfred Schmidt, Federal Almanya İçişleri Bakanlığı Göç ve Mülteciler Dairesi Genel Müdürü
Tarih: 10 Eylül 2011
Düzenleyen(ler): Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Almanya Türk Toplumu (TGD)


SEMİNERLER 2011

Almanya’ya Göçün 50. Yılında Euro-Türkler’in Müziği
Konuşmacılar:
Martin Greve, Orient-Institut Istanbul
Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
Tarih: 24 Mayıs 2011
Saat: 16:00-18:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

Ayazma/Tepeüstü Kentsel Dönüşümü Örneği Üzerinden Kentsel Dönüşüm Politikalarının İnsan Hakları İhlalleri
Konuşmacı: Cihan Uzunçarşılıoğlu Baysal
Tarih: 10 Mart 2011
Saat: 15:30
Yer: Dolapdere Kampüsü, Oda No. 515TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ
Tanıtım Toplantısı


Tarih: 22 Aralık 2010
Yer: Santral Kampüsü E1-301

Konuşmacılar
Prof. Dr. Halil Güven, Rektör
Pınar Uyan Semerci, BİLGİ-GÖÇ Merkezi Müdürü
Neşe Erdilek, BİLGİ-GÖÇ Merkezi İdari Koordinatörü

Tarlabaşı Toplum Merkezi belgesel gösterimi (Hazırlayan Katja Lux)
Tarlabaşı Çocuk Orkestrası dinletisi

Tarlabaşı Toplum Merkezi destek çağrısı ile ilgili metin için tıklayınız.“Türkiye’de İç Göç ve Edebiyat” Düşünme Toplantısı
Tarih: 11 Aralık 2010
Yer: Santral Kampüsü E1-301PROGRAM
13:00- 15:00
1. OTURUM Türkiye’de İç Göç ve Edebiyat-Genel Bir Değerlendirme
Katılımcılar: Turhan GÜNAY; Erol KÖROĞLU ve Ömer TÜRKEŞ

15:00-15:30 Kahve Arası

15:30- 17:30
2. OTURUM Yazarların Gözünden Türkiye’de İç Göç
Katılımcılar: Sema KAYGUSUZ, Murat UYURKULAK ve Buket UZUNER

17:30 -18:30 Değerlendirme

PANEL "Göç ve Edebiyat"
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı

06 Kasım 2010, 15:45-17:00
TÜYAP Beylikdüzü, Büyükada Salonu

Konuşmacılar: Turhan Günay, Pınar Uyan, Osman Şahin

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Çalışmaları

Türkiye'de mevsimlik işçi göçü konusunda geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirmek üzere çeşitli disiplinlerden akademisyen, STK ve kamu temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan ağ çalışması kapsamında toplantılar düzenlenmektedir.

19 Mart 2011, Şanlıurfa
Atölye "Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Toplantısı"

27 Eylül 2010, Polatlı-Ankara
Atölye "Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Ağı Toplantısı"

30 Haziran 2010, İstanbul
Atölye "Mevsimlik İşçi Göçü Tanışma ve Danışma Toplantısı"


"Seçeneğin Var Sesimi Duy: Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri" Projesi Atölye Çalışması
28 Mayıs 2010


"Karadeniz'de Devinimler" Fotoğraf Sergisi

11-31 Ağustos 2009
Karadeniz'de Devinimler: İki Post-Emperyal Şehirde Göç ve Kozmopolit Dinamikler, İstanbul ve Odessa adlı proje, üç senelik bir araştırma projesi olup, İngiltere'de Arts and Humanities Research Council (AHRC) tarafından desteklenip Cambridge Üniversitesi Antropoloji bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Caroline Humphrey, Dr. Yael Navarro Yashin ve Dr. Vera Skvirskaya tarafından yürütülmüştür. Projenin temel amacı, Rus/Sovyet ve Osmanlı mirasından devralınan 'kozmopolitanlık' ve 'biraradalık' imgelerinin, İstanbul ve Odessa şehirlerinde tarih boyunca yaşanan ve bugün de devam eden göç hareketleri sonucundaki dönüşüm süreçlerini ve bu süreçte ortaya çıkan yeni kent imgelerini irdelemektir.

Proje araştırmaları çerçevesinde Şubat 2009'da, Odessa ve Batum'da Dr. Vera Skvirskaya ve Martin Demant Frederiksen, İstanbul'da Kristen Biehl ve Lale Ertuş'un tarafından çekilen fotoğraflar 11-31 Ağustos 2009 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla üniversitenin Dolapdere Kampüsü girişinde sergilenmiştir.

Fotoğraflar ayrıca 6-13 Nisan 2009 tarihleri arasında Odessa'da The World Odessit Club'da ve proje kapanış konferansının yapıldığı 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde ise Cambridge Üniversitesi'nde sergilenmiştir.


Göç Seminerleri 2010

19 Şubat 2010
Panel "Türkiye'de Ege ve Akdeniz Kıyılarına olan Uluslararası Emekli Göçü"
Sezgi Durgun, Marmara Üniversitesi, "Ulusal Topraklardan Uluslarüstü Mülke: Alanya'da Emekli Göçü"
İlkay Südaş, Ege Üniversitesi, "Türkiye'nin Ege Kıyılarında Yerleşmiş AB Vatandaşları: Marmaris, Kuşadası ve Ayvalık'ta Karşılaştırmalı Bir Araştırma"

18 Mart 2010
Belgesel gösterimi ve söyleşi "Hareket Halinde Türkiye: Ekmek Yolları"
Nedim Hazar, Yönetmen

02 Nisan 2010
Panel "19. Yüzyıl Sonu-20.Yüzyıl Başı Osmanlı Toplumunda Göç"
Tutku Vardağlı, Boğaziçi Üniversitesi, "19. yy. Osmanlı Toplumunda Sınır Geçişleri ve İşgücü Hareketliliği"
Kazım Baycar, Boğaziçi Üniversitesi, "Osmanlı'dan Arjantin'e Göçler: 1870-1914"

16 Nisan 2010
Seminer "Lozan Nüfus Mübadelesi'nin Türk Edebiyatından Seçilen Örnek Eserlere Yansıması", Sibel Ercan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

09 Haziran 2010
Panel "Türkiye'de Mevsimlik Tarım İşçiliği"
Deniz Duruiz, Boğaziçi Üniversitesi, "Manisa'da Mevsimlik Tarım İşçileri: Bedenler ve Karşılaşmalar"
Deniz Pelek, Boğaziçi Üniversitesi, "Ordu ve Polatlı Örneklerinde Mevsimlik Tarım İşçiliği"


Göç ile Gelenlerin Şehir Hayatına Adaptasyonu için Belediyeler arası Diyalog

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi'nin Eminönü ve Bağcılar Belediyeleri ortaklığı ile 2008-2009 yıllarında gerçekleştirdiği projede göçmen grupların yoğunlukla yaşadıkları bu bölgelerde göçmenler konusunda bir farkındalık yaratmak, bilgi birikimini arttırmak, belediyelerin sunabilecekleri hizmetlerin neler olabileceğini incelemek amaçlanmaktadır. Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, iştirakçı olarak katıldığı bu projede ilgili belediyelerin personeline ve yine o ilçelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcilerine göç ve göçmenler konusunda bilgi sağlayıp farkındalıklarını arttırmayı hedefleyen eğitimlerin düzenlenmesine katkı sağlamıştır.

Türkiye'de İç Göç Seminer Dizisi

15 Kasım 2007
Ayhan Kaya, "Günümüz Türkiye'sinde Yaşanan İç Göçler: Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?"

25 Aralık 2007
Murat Güvenç "Göçmenleri İzlemek: 1990-2000 Nüfus Sayım Örneklemleri üzerinde İlişkisel Çözümlemeler"

27 Şubat 2008
Bekir Ağırdır, "Biz Kimiz" Toplumsal Yapı Araştırması Verileriyle Türkiye'de İç Göç

16 Nisan 2008
Alper Şen (Sıfır Film ve Reklam Yapımcılık); Hamit Temel (Kooperatif Yolunda Geri Kazanım Derneği) "Hakkari'den Ankara'ya Kağıtçılar"


Göç: Sanat ve Tarih üzerine Düşünceler Konferansı
09 Ekim 2007

Düzenleyen: İstanbul Bilgi Üniversitesi - Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hellenic Migration Policy Institute (IMEPO)

Konuşmacılar:
Ferda Keskin (Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Alexandros Zavos (Başkan, IMEPO)
Norbert Lynton (Prof. Dr., Sussex Üniversitesi)
Beral Madra (Küratör, sanat eleştirmeni)
Pier Luigi Tazzi (Küratör, sanat eleştirmeni)
Maria Marangou (Sanat eleştirmeni)
Nadina Christopoulou (Antropolog)
Pınar Uyan (Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Thanos Veremis (Prof. Dr., Atina Üniversitesi)
Ayhan Kaya (Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Buket Uzuner (Yazar)

24 Haziran 2006

Panel: Göç ve Toplumsal Yansımaları

Düzenleyenler: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği (GÖÇ-DER)

Oturum Başkanı: Neşe Erdilek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İdari Koordinatör

Konuşmacılar:

Ferhat Kentel (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
Deniz Yükseker ( Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
Bahar Şahin ( İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
Tamer Aker (Kocaeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü)
Asu Aksoy (İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Projeler Direktörü)

Tarih: 24 Haziran 2006
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampusu KS 1
Saat: 10:00-13:00


2 Mart 2006
Panel: "Fransa'daki Ayaklanmaların Ardından Göç ve Entegrasyon"


Düzenleyenler: İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, German Marshall Fund of the United States

Konuşmacılar:
Patrick Weil (German Marshall Fund- Paris)
Catherine De Wenden (Uluslararası Çalışmalar ve Araştırmalar Merkezi- Paris)

Tarih: 2 Mart 2006
Saat: 10.00- 12.00
Yer: Conrad Otel İstanbul

18 Kasım 2005

Panel: "Üçüncü Kültür / Üçüncü Alan"

Düzenleyenler:İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Goethe Enstitüsü ve Fransız Kültür Merkezi

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdür.

Konuşmacılar:
Dr. Levent Aksoy (İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Radyo TV ve Film Bölümü)
Dr. Asu Aksoy Sosyal (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Projeler Direktörü)
Kadir Sözen (Yönetmen/Yapımcı, Almanya)
Gregory Valance (Sinema Uzmanı- Gazeteci, Fransa)

Tarih:18 Kasım 2005
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü, Akademik Kurul Odası (AKO)
Saat:17.00

26-27 Mayıs 2005

Avrupa Birliği, Türkiye ve Asuri/Süryani Göçü Sempozyumu

Düzenleyen: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, İsveç Konsolosluğunun katkılarıyla.

Program

26 Mayıs 2005

Kayıt 09:00-09:30

Açılış 09:30-10:00

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Şule Kut İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Ingmar Karlsson İstanbul İsveç Başkonsolosu

Nihat Eri Parlamenter (Mardin ), T.B.M.M

Yılmaz Kerimo Parlamenter (Sosyal Demokrat İşçi Partisi), İsveç

1. Oturum 10:00-12:00

Asuri/Süryanilerin Toplumsal, Siyasal, Dinsel, Dilsel, Etnik ve Kültürel Yapısı

Kolaylaştırıcı:

Doç Dr. Ayhan Kaya

Konuşmacılar: Prof.Dr. Herman Teule "Süryani: Çok-Katmanlı Kimlik", Doğu Hristiyan Çalışmaları Enstitüsü, Radboud Üniversitesi, Hollanda

Abdul-Massih Saadi "Süryanilerin/Asurilerin Tarihsel Eğitimsel Rolü ve Geleceğin Türkiyesiyle ilgili Umutları", Ortadoğu Çalışmaları, Notre Dame Üniversitesi,ABD

Mehmet Çelik "Süryanilerin Dinsel ve Etnik Kimlikleri", Celal Bayar Üniversitesi, Fen- Ed. Fak., Manisa

Yahya Koçoğlu "Süryani Gençlerin Evlilik Sorunsalı", Yazar, İstanbul

Öğle arası 12:00-13:00

2. Oturum 13:00-15:00

Göç, Göçün Nedenleri ve Geri Dönüş

Kolaylaştırıcı:

Prof. Dr. Alan Duben

Konuşmacılar:

Jakop Gabriel "Süryanilerin Göçü ve Ülkeye Dönüşü", Midyat Süryani Kültür Derneği

Sait Yıldız "Süryani Göçünün Tarihsel Arka Planı", Oryantalist, Upsala Üniversitesi, İsveç

Yahko Demir "Göç, Göçün Nedenleri ve Geri Dönüş", Tur Abdin Geliştirme Dernekleri Fed. İkinci Başk.

Besim Aho "Psikolojik Travmaların Fertlerde Bıraktığı Psikolojik Etki, Tarihi Travmaların Asur/Süryani Halkına Bıraktığı Etki", Araştırmacı, İsveç

Andreas Arsalan "Babylon'da Karmaşa: Çocuklarıma Hangi Ülkede Yaşamalarını Tavsiye Edeceğim, Köklerinin Bulunduğu Ülkede mi, Fırsatlar Ülkesinde mi ?", İsveç Ulusal Yüksek Öğretim Kurulu

Kahve arası 15:00-15:30

3. Oturum 15:30-17:30

Asuri/Süryani Diasporasında Siyasal, Kültürel, Etnik ve Dinsel Kimlikler

Kolaylaştırıcı:

Prof. Dr. Nihal İncioğlu

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Martin Tamke "Yüzlerce Yıllık Benlik Davasından Sonra-Göçe Giden Yol,Türkiye'deki Süryani Kilisesinin Tarihinden Örnekler", Goettingen Üniversitesi, Almanya

Semiran Barmano "İsveç'te Süryanilerin Etnik ve Dilsel Hakları", Süryanice Öğretmeni, İsveç

Gabriel Rabo "Süryani Toplumunda Kiliseler ve Toplumsal Kuruluşlar", Goettingen Üniversitesi, Almanya

Adnan Can "Asuri/Süryani Göçü ve Tesirleri", İşçi Eğitim Örgütü, İsveç

Feyyaz Kerimo "Cumhuriyet Dönemi ve Süryaniler", Öğretmen, İsveç

27 Mayıs 2005

4. Oturum 09:30-12:30

AB'ye Katılım Sürecinde Asuri/Süryaniler ve Çokkültürlülük

Kolaylaştırıcı:

Neşe Erdilek

Konuşmacılar:

Doç Dr. Ayhan Kaya "Çokkültürlülükten Kültürlerarasılığa:Çeşitlilik İçinde Bütünlük" Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü Elif Keser"İnsanların Yokluğunda Topluluğun Mimari ile Temsili:Tur Abdin Örneği", Mimar, Oxford Üniversitesi,doktora öğrencisi

Sema Kılıçer "AB'ye Katılım Sürecinde Süryaniler", Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği

Erol Dora "AB'ye Katılım Sürecinde Süryaniler ve Çok kültürlülük", Avukat

Kahve arası 11:30-12:00

Performans 12:00-12:30

Joseph Malki Örneklerle Süryani Müziği

13-14-15 Mayıs 2005

II. Uluslararası Roman Çalışmaları Konferansı

Avrupa'nın Öteki Yüzü: Diyaspora, Siyaset ve Kültür

Düzenleyenler: İBÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, IRSN (Uluslararası Roman Çalışmaları Ağı)

Program

13 Mayıs 2005

Yer: AKO- Akademik Kurul Odası, İstanbul Bilgi Universitesi, Kuştepe Kampüsü, İnönü Cad. No: 28 Kuştepe, 34387 Şişli, İSTANBUL
10.00-13.00iRSN yıllık değerlendirme toplantısı
16.00-18.00 "Romanları Temsil Etmek; yasal, ulusal ve uluslararası perspektifler"Nurcan Kaya, İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Erdal Kesebir, Edirne eski milletvekili Miranda Vuolasranta, Avrupa Konseyi Göçebe –Romanlar Birimi
18.00-19.00 Resepsiyon
Yer: BS, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Kampüsü, İnönü Cad., No: 28 Kuştepe, 34387 Şişli, İSTANBUL
19.00-20.15 İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Roman filmleri haftası. Romani Film Week at "Kushtepe Blues" Nedim Hazar'ın belgesel filmi.
14 Mayıs 2005

Yer: KS 1, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kuştepe Campus, Inönü Cad. No: 28 Kuştepe, 34387 Şişli, ISTANBUL Tarih, Diyaspora ve Kimlik
09.00-09.30 Kayıt
09.30-09.45 Sunuş Elin Strand MA, iRSN/İstanbul Bilgi Üniversitesi "Göç ve Kimlik; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Araştırmaları Merkezinin Çalışmaları" Doç. Dr. Ayhan Kaya, İBÜ Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü / Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
09.45-10.15 Açılış Konuşması: " Roman Çalışmalarında Oryantalizm Sorunu" Adrian Marsh MA, iRSN/İstanbul Bilgi Üniversitesi
10.15-10.45 "Roman - "Hem yakın hem uzak": Simmel'in "yabancı" kavramını yeniden düşünmek" Dr. Ken Lee, Newcastle Üniversitesi, Avustralya
10.45-11.15 "Tarlabaşı Çingenelerinde Dilin Sosyal İşlevi" Dr. Suat Kolukırık, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
11.15-11.45 Kahve arası
11.45-12. 15 "Sınırları genişletmek; Sofya'da Roman Çalışmaları" Dr. Elena Marushiakova ve Dr. Vesselin Popov, Studii Romani, Bulgaristan
12.15-12.45 "Direniş ve Kontrolün Dinamiği; Norveç'teki Göçebelerin asimilasyonuna ilişkin modern siyasete tepkiler " Dr. Rune Halvorsen, Norveç Bilim ve Teknoloji Ünivesitesi, Trondheim.
12.45-14.00 Öğle yemeği
14.00-14.30 "Roman Dilin Planı ve Kodlanması; geleceğe yönelik olasılıklar ve stratejiler". Prof. Yaron Matras, Manchester Üniversitesi
14.30-15.00 "Romanların Hint Kökeni: Sterotipler ve karşı-sterotipler" Dr. Milena Hubschmannova, Charles Üniversitesi, Prag.
15.00-15.3 "Roman Kimliğinin Sosyal İnşasında Bazı Asimetriler" Prof. Thomas A. Acton, Roman Çalışmaları Merkezi, Greenwich Üniversitesi, Londra.
15.30-16.00 Kahve arası
16.00-16.30 "Ermeni Çingeneler" Dr. Vardan Voskanian, Erivan Devlet Üniversitesi, Ermenistan.
16.30-17.15 "Bir zamanlar Savaşçılardık" Roman kimliği, mit ve tarih Prof. Thomas Acton, Roman Çalışmaları Merkezi, Greenwich Üniversitesi, Londra.
17.15 Kapanış değerlendirmeleri
15 Mayıs 2005

Dr. Jana Horvathova Brno Roman Kültürü Müzesi, Çek Cumhuriyeti. Sofia Zahova, Next Page Vakfı, Sofya, Bulgaristan. Doç. Dr. Ayhan Kaya, İBÜ Göç Araştırmaları Merkezi Müdürü /Uluslarası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi.
Yer:KS 1, İstanbul Bilgi Universitesi, Kuştepe Kampüsü, İnönü Cad. No: 28 Kuştepe, 34387 Şişli, İSTANBUL
Türkiye ve Bölge
09.30-10.00"Ben Türk ve Romanım; Romanlar ve İstanbul'da Kimlik" Ms. Elin Strand MA, iRSN/İstanbul Bilgi Universitesi
10.00-10.30 "Ortaklaşa Çalışma; bölgesel Roman kimliğinin gelişimi" Ekmel Çizmecioğlu, Search for Common Ground, Brüksel
10.30-11.00 "Türk Çingelerin Medyada Temsili ve Kimlik İnşası Süreci" Basak Solmaz, Roman Çalışmaları mezunu, İstanbul Bilgi Üniversitesi
11.00-11.30 Kahve arası
11.30-12.00 "Mısır'daki Çingene Topluluklarında Kimlik ve Etnisite" Kevin Holmes, Dom Araştırma Merkezi, Larnaka, Kıbrıs
12.00-12.30 "Melez Kimlikler: İran'ın Çingene ve Çingenelere benzer halkları" Ana Oprisan MA, Uluslararası Mavi Hilal Yardım ve Kalkınma Vakfı- Türkiye/iRSN.
12.30-13.00 "Kuzey Kıbrıs'ın Ghurbeti Halkı". Mete Hatay, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs
13.00-14.00 Öğle yemeği Kültür, edebiyat, sanat ve müzik
14.00-14.30"Tartışmalı koleksiyonlar; Çek Cumhuriyetinde Roman Kültürü Müzesi"
14.30-15.00 "Roman Yayınlara Erişimi Geliştirme; Next Page Vakfının VORBA Projesi"
15.00-15.30 " 'Roman Sanatı' diye bir şey var mı?": Gacıların Dünyasında bir Roman (Sinti) Sanatçı Kataryzna Pollock, Sanatçı, Berlin.
15.30-16.00 Kahve arası
16.00-16.30 "Kuzey-batı Türk Roman Topluluklarında Toplumsal Cinsiyetin Kültürel Yapılanışı ve Cemaat Kimliği" Dr. Sonia Seeman, California Üniversitesi, Santa Barbara.
16.30 -17.15 "Sanat ve Kültür Siyaseti; Romanları temsil etmek yada yanlış temsil etmek"
17.15 -17.30 Kapanış değerlendirmeleri
18.00 - 20.00 Roman ve Flemenko müziklerinin ve danslarının bir bileşimi olan Kale eşliğinde Resepsiyon, İsveç Konsolosluğu, Beyoğlu.

15 Mart 2005

Roman Çalismalari Seminerleri Serisi -VI

Baslik:Çingeneler, Dogu Avrupa Içinde Bölgesel Bir Kimlik Bakisi
Konusmaci: Ekmel Çizmecioglu, Search for Common Ground – Brüksel
Tarih: 15 Mart 2005
Saat: 17:00-19:00
Yer: Istanbul Bilgi Üniversitesi, Kustepe Kampusu, Akademik Kurul Odasi


17-18 Subat 2005

Risk Altindaki Çocuklar Egitim Atölyesi – I

Düzenleyenler:IBÜ Göç Arastirmalari Merkezi ve British Council Ortak Etkinligi

Program:
1. Gün – 17 Subat 2005 Persembe
09:15-09:30 Kayit
09:30-09:45 Açilis konusmalari
Istanbul Valiligi
British Council
Göç Çalismalari Uygulama ve Astirma Merkezi
09:45-10:30 Kültürel çogulculuk, çokkültürlülük ve insan haklari
Doç.Dr. Ayhan Kaya (IBÜ, Göç Çalismalari Uygulama ve
Arastirma Merkezi- Müdür)
Nurcan Kaya (IBÜ, Insan Haklari Hukuku Uygulama ve Arastirma Merkezi)
Idil Elveris ( IBÜ, Insan Haklari Hukuku Uygulama ve Arastirma Merkezi)
10:30-10:45 Kahve arasi
10:45-11:30 Türkiye'deki Romanlar
Nazim Alpman (Arastirmaci yazar)
Balik Ayhan ( Sanatçi)
Erdinç Çekiç (Edirne Çingene Kültürünü Arastirma Gelistirme Yardimlasma ve
Kalkinma Dernegi- Baskan)
11:30-12:00 Sorular, degerlendirmeler ve atölye gruplarinin olusturulmasi
12:00-13:30 Yemek
13:30-15:30 Atölye çalismasi ( 2 grup ) - Kolaylastiricilar: Ayhan Kaya, Nese Erdilek
Roman Kökenli Çoçuklarin Ilkögretimde Karsilastiklari Sorunlar ve Çözüm Önerileri
15:30-16:00 Kahve arasi
16:00-17:00 Atölye sunumlari ve genel tartisma.

2. Gün – 18 Subat 2005 Cuma
10:00-10:20 Ingiltere'de dezavantajli çocuklar için egitim uygulamalari
Arthur Ivatts ( Ingiltere Egitim Bakanligi – Danisman)
10:20-10:40 Roman çocuklara yönelik egitim – Ingiltere örnegi
Judy Bohan ( Gezici Egitim Hizmetleri uzmani)
10:40-11:00 Sorular
11:00-11:20 Kahve arasi
11:20-11:45 Türkiye'de Romanlar ile ilgili arastirma bulgulari
Adrian Marsh (IBÜ ve IRSN – Uluslararasi Roman Çalismalari Agi)
Elin Strand Marsh (IBÜ ve IRSN – Uluslararasi Roman Çalismalari Agi)
11:45-12:00 Sorular
12:00-13:30 Yemek
13:30-15:30 Atölye çalismasi ( 2 grup ) - Kolaylastiricilar: Ayhan Kaya, Nese Erdilek
Ingiltere Deneyimi Isiginda Roman Kökenli Çoçuklarin Egitiminde Karsilasilan
Sorunlara Çözüm Önerileri
15:30-16:00 Kahve arasi
16:00-17:00 Atölye sunumlari ve genel tartisma.

Tarih:17-18 Subat 2005
Saat: 09:30-17:00
Yer:Istanbul Bilgi Üniversitesi, Kustepe Kampusu, Akademik Kurul Odasi


9 Subat 2005

Roman Çalismalari Seminerleri Serisi - V

Baslik: Ortadoguda Çingeneler
Konusmacilar:
"Çatisan Kimlikler-Orta Dogu' da Çingeneler ve digerleri"

Adrian Marsh ve Elin Strand, IRSN/CMR (Istanbul Bilgi Üniversitesi)

Tarih: 9 Subat 2005
Saat:17:00-19:00
Yer: Istanbul Bilgi Üniversitesi, Kustepe Kampusu, Akademik Kurul Odasi


1 Aralik 2004

Roman Çalismalari Seminerleri Serisi-IV

Baslik: Dolapdere Projesi- Türkiye'de Romanlar Üzerine Bazi Degerlendirmeler
Konusmacilar: Behice Sayat ve Aysegül Bozan, Istanbul Bilgi Üniversitesi

Baslik: Orta ve Dogu Avrupa'da Çingene/Roma
Konusmacilar: Dr. Elena Marushiakova ve Dr. Vesselin Popov, Roman Çalismalari, Sofya, Bulgaristan

Tarih: 1 Aralik 2004
Saat: 17:00-19:00
Yer: Istanbul Bilgi Üniversitesi, Kustepe Kampusu, Akademik Kurul Odasi


9 Kasim 2004

Çalistay: "Avrupa Birligi, Kültürel Çesitlilik ve Bütünlük:Türkiye ve Almanya"

Düzenleyen: Körber Vakfi destegi ile Istanbul Bilgi Üniversitesi Göç Arastirmalari ve Uygulamalari Merkezi

Program:

09.30 – 11.00 Katilimlarin Kisisel Tanitimlari
11.00 – 11.20 Çay-Kahve Servisi
11.20 – 12.30 Almanya Deneyiminin Aktarimi
12.30 – 14.00 Ögle Yemegi
14.00 – 15.30 Türkiye Deneyiminin Aktarimi
15.30 – 15.45 Çay-Kahve Servisi
15.45 – 17.00 AB Perspektifinde Türkiye'de Kültürel Çesitlilik ve Akademik Degerlendirme
17.00 – 17.30 Gelecege Dair Dilekler ve Öneriler

Yer:

Istanbul Bilgi Üniversitesi
Dolapdere Kampüsü
Mütevelli Heyet Odasi
Kurtulus deresi Cad. No: 47
Dolapdere – Istanbul

Katilimcilar:

Almanya
Oya Abali- Körber Vakfi
Kenan Kolat- Türkische Bund in Berlin-Brandenburg
Burhanettin Yilmaz- MUSIAD
Dr. Askim Bozkurt- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
Abubekir Saydam- IMT e.V.- International Center for Human Rights of the Kurds
Cem Dalaman- Radio Multi Kulti
Jennifer Petzen- Organisation of Turkish Gays and Lesbians in Berlin

Türkiye
Murat Papsu- Demokratik Çerkes Platformu
Tuma Özdemir- Mezopotamya Kültür ve Dayanisma Der.
Sefika Gürbüz- Göç-Der
Kazim Genç- Pir Sultan Abdal Kültür Der.- Ankara
Christine Senol- Die Brücke
Erdinç Çekiç- Çingene Kültürünü Arastirma,Gelistirme,Yardimlasma, Kalkinma Der.
Karin Karakasli- Agos
Ayhan Bilgen- Mazlum-Der
Çimen Turan- Lozan Mübadilleri Vakfi
Kamuran Atakan- Rumeli Türkleri Kültür Dayanisma Der.
Alper Akyüz- IBÜ Sivil Toplum Kuruluslari Merkezi
Doç.Dr. Ayhan Kaya- IBÜ Göç Arastirmalari Merkezi Direktörü
Nese Erdilek- IBÜ Göç Arastirmalari Merkezi Idari Direktörü
Tutku Vardagli- IBÜ Göç Arastirmalari Merkezi


3 Kasim 2004
Roman Çalismalari Seminer Serisi- III
Tarih: 3 Kasim 2004
Baslik: Türkiye'de Roman Organizasyon( suzluk) lari
Konusmacilar:
Prof. Dr. Emine Incirlioglu, Ankara, Bilkent Üniversitesi, Peyzaj Mimarisi ve
Kent Tasarimi
Selin Ceyhan, Ankara, Orta Dogu Teknik Üniversitesi
Yer: Istanbul Bilgi Üniversitesi, Kustepe Kampusu, Akademik Kurul Odasi
Saat: 17.00-19.00


22-24 Ekim 2004

Uluslararasi Konferans: Içinde ve Disinda Olanlar (Insider-Outsider:Images, Participation and Ethnoscapes)

Program:

Cuma, 22.10.2004

Giris

10.00 - 10.30:
Safiye Yildiz and Dr. Bruce Cohen: Sunus (ing./tr)

10.30 - 11.00 :
Dr. Ayhan Kaya: Açilis Konusmasi

Aidiyetler ve Imajlar
11.15 - 13.00:
Asiye Kaya: Kadinlar örneginde azinliga aidiyetin göç sürecinde kusaklararasi aktarimi
Halil Can: Ulus-ötesi aile göçü ve aidiyetlerin dönüsümü: Etnografik ve biyografik aile Arastirmasi

13.00 - 14.15:
Ögle Arasi

14.15 - 16.00:
Nevim Çil: Iki Almanya'nin birlesmesi ve Türk göçmenler
Semra Çelik: "Sen Almanci, ben Türk" - Ikinci neslin Türkiye'ye bakislari

16.15 - 18.15:
Film: "Auslandstournee" (Ayse Polat, Almanya 1996)

Cumartesi, 23.10.2004

Siyasal ve Ekonomik Katilim

10.15 - 13.00:
Gökçe Yurdakul: Constructing Civil Society: Political Associations of Turkish Immigrants in Berlin
Jennifer Petzen: Civilizing the Premodern: The Will to Dominate Turkish Masculinity in Germany
Esra Erdem: Migrant Women's Work in the Cleaning Industry

13.00 - 14.15:
Ögle Arasi

Bilgi Üniversitesinden Sunumlar

14.15 - 17.00:
Tutku Vardagli: Identity Formation through "Lost Spaces" Discourse: The Case of Mübadil Community
Pinar Uyan: How to Mediate the Voices of Subaltern?
Bahar Sahin: Social-Economic State of First Generation Migrants in Germany
Nil Mutluer: Reproduction of Modern Turkish Identity in Petit Entrepreneur's Diasporic Milieu

17.15 - 18.00:
Poster Sunumlari
Pazar, 24.10.2004

Alt-Kültürler ve Etniklestirilmis Alanlar

10.15 - 12.00:
Safiye Yildiz: Kültürlerarasi egitim entegrasyon için pedagojik bir çözüm müdür?
Kien Nghi Ha: Liberal Racism? The German Construction of Race and
Turkish Ethnicity in a TV-Talk-Show with Feridun Zaimoglu

12.00 - 13.15:
Ögle Arasi

13.15 - 15.30: Dr. Bruce Cohen: Migrant Youth in Europe:
A Comparison of Turkish Youth in Germany and Pakistani Youth in England
Film: "East is East" (Damien O'Donnell, Ingiltere 1999)Dr. Bruce Cohen
filmin sunusunu yapacak ve gösterimin ardindan filmle ilgili tartismalara yer verilecektir.

Kapanis

15.45 - 16.30:
Sonuç Bildirisi

Ifade hakkinda
Ifade farkli bölümlerde ögrenim gören ve farkli ülkelerden gelen (Almanya, Türkiye, Ingiltere, Kanada, Vietnam ve
ABD) doktora ögrencilerinden ve doktorasini bitirmis genç akademisiyenlerden olusan akademik bir gruptur.
Hepsini bir araya getiren motivasyon yalnizca çalistiklari ortak konu olan "göç arastirmalarinin" yanisira,
hepsinin göçmen kökenli olmasidir. ifade, bir yandan akademik çalismalara elestirel katkida bulunmayi, öbür yandan
da diger akademisiyenlerle karsilikli bilimsel alis verisi amaçlamaktadir.

Tesekkür
Verdikleri destekten dolayi Heinrich Böll Vakfi'na (Istanbul) ve Hans Böckler Vakfi'na tesekkür ederiz.
Doç. Dr. Ayhan Kaya'ya ve Nese Erdilek'e (Bilgi Üniversitesi), Prof. Dr. Peter Niedermüller'e
(Berlin-Humboldt Ünivesitesi) degerli katkilarindan dolayi ayrica minnettariz.

Konferans hakkinda
Bu konferansin amaci Almanya'da yasayan Türkiyeli göçmenlerin toplumsal rollerinin insa edilmesi ve yeniden
üretilmesi süreçlerini sorunsallastirmaktir. Temel gündem su ana sorularin etrafinda yogunlasmaktadir:
Hangi toplumsal yapilar, söylemler veya tasavvurlar Türkiyeli göçmenlerin etnikkültürel
kimliklerinin olusum sürecinde etkili olmaktadir?
"Etniklestirilmis Alanlar" Türkiyeli göçmenler için stratejik bir anlam tasiyor mu?
Türkiyeli göçmenler Almanya'da hangi siyasi ve ekonomik katilim imkanlarina sahipler?


6 Ekim 2004

Roman Çalismalari Seminerleri Serisi-II

Tarih: 6 Ekim 2004
Baslik: Roman Çalismalarinda Güncel Tartismalar
Konusmacilar: Prof. Dr. Ian Hancock, Roman Çalismalari uzmani ve Teksas, Austin
Üniversitesi, Roman Arsivi ve Dokümantasyon Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Thomas Acton, Londra, Greenwich Üniversitesi Roman Çalismalari
uzmani (Roman Çalismalarinda Güncel Tartismalar)
Elin Strand Marsh, MA/IRSN/Istanbul Bilgi Üniversitesi.
(Romanlarin Istanbul'daki durumlari konusundaki arastirma ile ilgili son
bulgularin sunumu)

Yer: Istanbul Bilgi Üniversitesi, Kustepe Kampusu, Akademik Kurul Odasi
Saat: 17.00-19.00
(Ayrica, 6 Ekim tarihinde saat 19:30 da Yönetmen Nedim Hazar'in gerçeklestirdigi ve Kustepe'de Romanlarin,
yasamlarinin,Üniversite ile iliskilerinin, onlara sunulan ücretsiz egitim programlarinin günlük yasamlarina
etkisinin ustaca anlatildigi Kustepe Blues filminin Galasi da gerçeklestirilecektir.)


5 Ekim 2004

Roman Çalismalari Seminerleri Serisi-I

Tarih: 5 Ekim 2004
Baslik: "Roman Kimligini Yeniden Düsünmek: Dil, Tarih ve Geç Köken Teorisi".
Katilimcilar:
Dr. Ian Hancock, Roman Çalismalari uzmani ve Teksas, Austin Üniversitesi,
Roman Arsivi ve Dokümantasyon Merkezi Müdürü
Adrian Marsh, MA/IRSN/Istanbul Bilgi Üniversitesi.
Dr. Thomas Acton, Londra, Greenwich Üniversitesi Roman Çalismalari
uzmani (Roman Çalismalarinda Güncel Tartismalar)
Yer: Isveç Arastirma Enstitüsü, Istiklal Caddesi 479 Tünel, Beyoglu.
Saat: 18:00 – 20:00


19 Haziran 2004

Panel: Iç Göç ile Birlikte Yasanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Göçün kadinlar, çocuklar üzerindeki etkisi, yoksulluk baglantisi)
Düzenleyenler:
Istanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Arastirmalari Merkezi ( BIGAM )
Göç Edenler Sosyal Yardimlasma ve Kültür Dernegi (Göç- Der )
Program:
Konuk konusmaci: Osman Baydemir – Diyarbakir Belediye Baskani
Yöneten: Doç. Dr. Ayhan Kaya – Istanbul Bilgi Üniversitesi
Konusmacilar:
Prof. Dr. Nilüfer Narli - Kadir Has Üniversitesi
Iç göç, getolasma ve yoksulluk
Prof. Dr. Esin Küntay - Mimar Sinan Üniversitesi
Sokakta Çalisan Çocuklar
Dr. Betül Çelik - Sabanci Üniversitesi
Zorunlu göç yasayan Istanbul'daki Kürt kadinlarin sorunlari
Pinar Uyan - Istanbul Bilgi Üniversitesi
Gecekondu kadinlarinin kendilerini var etme süreçleri
Saat: 14:00-17:00
Yer: Istanbul Bilgi Üniversitesi
Kustepe Kampusu
Akademik Kurul Odasi

19-20 Aralik 2003
Sempozyum: Uluslararasi Göç ve Türkiye;
Yeni Egilimler, Sorunlar ve Çözüm Arayislari

Program:
19 Aralik 2003 Cuma
09:00-09:30 Kayit
09:30-10:00 Açilis Konusmalari
Oturum Baskani : Gülten Kazgan
Lale Duruiz Istanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü
Ingmar Karlsson Isveç Istanbul Bas Konsolosu
Alain P. Mouchiroud B.M. Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi
10:00-10:30 Sunum
1. Türkiye ve Göç

 • Ilhan Tekeli (ODTÜ)- Ankara
  Türkiye'nin Göç Tarihindeki Degisik Kategoriler
  10:30- 10: 45 Tartisma
  10:45- 11:00 Ara
  11:00- 12.00 Sunumlar
 • Türkiye'ye Göç Akimlari
  1. Oturum:
 • Ayhan Aktar (Marmara Üniv.)- Istanbul
  Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Siyasal Arkaplani: 1922-1923
 • Nuray Ekici (Freiburg Üniv.)-Almanya
  Bulgaristan'dan Göçler
 • Ahmet Içduygu (Koç Üniv.)- Istanbul
  Türkiye'ye Yönelen Düzensiz Göç Üzerine Bir Degerlendirme:
  Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Sonuçlari
  12:00- 12:20 Tartisma
  12:20- 13:30 Yemek Arasi
  13:30- 14:30 Sunumlar
  Oturum Baskani : Erol Katircioglu
  2. Oturum
 • Kemal Kirisçi (Bogaziçi Üniv.)- Istanbul
  Türkiye'nin Iltica ve Göç Uygulamalarinin AB Muktesebati ile Uyumlastirilmasi
 • Deniz Yükseker (Koç Üniv.)- Istanbul
  Ulus-Ötesi Göçler ve Bavul Ticareti
 • Didem Danis (Malmö Üniv.) Isveç
  Istanbul'da Irakli Keldani Göçmenler: Transit Göç ve Ulusötesi Iliskiler
  14:30- 14:50 Tartisma
  14:50- 15:10 Ara
  15:10- 16:30 Sunumlar
  3 . Göçün Sosyal ve Ekonomik Yansimalari
 • Ayhan Kaya , Ferhat Kentel (Istanbul Bilgi Üniversitesi)
  Avrupa-Türkleri: Türkiye ve AB iliskilerinde köprü mü engel mi?
  (Karsilastirmali Fransa, Almanya Çalismasi)
 • Gülay Toksöz (AÜ-SBF)- Ankara
  Göç Alan Ülkelerin Isgücü Piyasalarindaki Gelismeler ve Göçmen Isgücüne Talep: Almanya Örnegi
 • Can Ünver (Berlin)- Almanya
  Avrupa'da Güncel Sosyal Degisim ve Göç Politikalari-Almanya Örnegi ve Türk Göçmenler
  16:30- 16:50 Tartisma
  17:00- 18:00 Kokteyl
  20 Aralik 2003 Cumartesi
  09:00- 10:00 Sunumlar
  Oturum Baskani: Alan Duben
 • Yurttaslik, Kültürel Çogulculuk, Katilim
  1. Oturum
 • Riva Kastoryano ( Harvard Üni.)- ABD
  Ulusötesi Milliyetçilik: Türkiye ve AB'deki Türkler
 • Ayse Çaglar (Budapeste Üniv.)- Macaristan
  Uluslarötesi Göçmen Aglari, Devlet ve Sosyal Sermayenin Sinirlari
 • Hakan Sicakkan (Bergen Üniv.)- Norveç
  Birlikte Varolmanin Ontolojik Temelleri: Farklilik Bakislarina bir Alternatif
  Olarak Baskaliklarin Çesitliligi Düsüncesi. Bir AB-Projesinden Belirlemeler
  10:00- 10:20 Tartisma
  10:20- 10:40 Ara
  10:40- 12:00 Sunumlar
  2. Oturum
 • Altay Manço , IRFAM-Belçika
  Belçika'da Türklerin Kirk Yili (1964-2004) : Sorunlar,Gelismeler, Degismeler
 • Bülent Diken (Lancaster Üniv.)-Ingiltere
  Göç, elestiriler ve transpolitik
 • Ilhan Kaya (Florida State Üniv.)-ABD
  Türklerin Amerika'ya göçleri
 • Sirma Bilge ( Montreal Üniv.)-Kanada
  Ulus, Cemaat ve Diaspora arasinda Çok-mekânli aidiyetler: Kanadali- Türkler
  12:00 -12:20 Tartisma
  12:30- 13:30 Yemek Arasi
  13:30- 14:50 Sunumlar
  Oturum Baskani : Levent Soysal
 • Göç Sürecinde Sosyal ve Kültürel Olgular
 • Tahire Erman (Bilkent)- Ankara
  Iç Göç-Dis Göç Iliskisi: Bir Gecekondu Mahallesi Üzerinden Teorik Iliskilendirme Denemesi
 • Altan Gökalp (CNRS)- Fransa
  Fransa'da Üçüncü Kusak Genç Türkler Arasinda Evlenme ve Türkiye'den Es Ithali :
  Egilimler, Nedenler, Sorunlar.
 • Sebnem Akçapar (Bilkent)- Ankara
  Bati Avrupa'da Yasayan 'Ithal' Türk Gelinler ve Entegrasyon Sorunlari
 • Elif Aksaz (Pantheon-Sorbonne)- Fransa
  Bir Paris Toplu Konut Mahallesinde Yasayan Türk Göçmen Kadinlarin Günlük Yasami
  14:50- 15:10 Tartisma
  15:10- 15:30 Ara
  15:30- 16:50 Sunumlar
 • Medya ve Göç Sürecinde Anlam Dünyalari
 • Asu Aksoy (Goldsmiths College)- Ingiltere
  Avrupa'da Degisen Göçmenlik Deneyimine Kozmopolit Perspektiften Bakis
 • Barbara Wolbert ( Europa Universitat Viadrina)- Almanya
  Almanya'ya Göç: Aile Fotograflari ve Sanal Yakinliklar
 • Yesim Burul (Istanbul Bilgi Üniversitesi)
  Kültür Endüstrileri ve Ulusötesi Alandaki Iliskiler Agi
 • Can Candan ( Istanbul Bilgi Üniversitesi)
  Göç ve Belgesel Anlatilar: Göç Deneyimi Belgesel Sinemada Nasil Anlatilabilir?
  16:50- 17:10 Tartisma
  18:00- 20:00 Resepsiyon - Isveç Konsoloslugu


  5 Aralik 2003
  Konferans
  Prof. Richard Griffiths
  Tarih Bölümü
  Leiden Universitesi
  Istanbul Bilgi Üniversitesi
  Uluslararasi Iliskiler Bölümü ve
  Göç Çalismalari Uygulama ve Arastirma Merkezi Sunar
  Konu
  Avrupa 'Kalesi'ne Yasadisi Giris Yollari
  Akademik Kurul Odasi

  Kustepe Kampüsü


  13-14 Mart 2003

  Uluslararasi Seminer: Global Toplumda Mülteciler

  Düzenleyen: ICMS, Hollanda Istanbul Konsoloslugu ve IBÜ Göç Arastirmalari Merkezi

  Program:

  13 Mart 2003

  Açilis Konusmalari: Kevin B. Quigley, Bölge Direktörü,
  International Catholic Migration Commission (ICMC), Türkiye

  Theo Siedenburg, Konsolos, Hollanda Kraliyeti, Genel Konsolosluk

  Serim Timur, Direktör, Göç Çalismalari Uygulama ve Arastirma Merkezi, Istanbul Bilgi Üniversitesi

  Slayt Gösterimi: "Mülteci Projesi"

  Bikem Ekberzade - Fotomuhabiri

  Temel Sunum: "Mülteci Sorunu Çözümünün Evrimi"
  Prof. Barbara Harrell-Bond, Temsilci Direktör,
  Zorunlu Göç ve Mülteci Çalismalari Merkezi,
  Kahire Amerikan Üniversitesi

  Degerlendirme: "Mülteciler: Türkiye ve Dönüm Noktalari"

  Steven Corliss, UNHCR Türkiye Temsilcisi, Birlesmis Milletler Mülteciler Yüksek Komiserligi

  Sunum: Mülteci Olmak- Simegn Fentaw

  Birinci Oturum: "Zedelenmeye Açik Gruplarin Durumu"

  Isil Tokcan, Yardimci Kanuni Memur, UNHCR Türkiye, Cinsiyet ve Çocuklar

  Hassina Sherjan, Genel Müdür, Afghanistan Libre, Afganistan'daki Çocuklarin Egitimi

  Serra Akkaya, Psikolog, Mülteci Deneyiminin Psikolojik Etkisi

  Kültegin Ögel, Psikiyatrist, Mülteci Deneyiminin Psiko-sosyal Etkisi

  Ikinci Oturum: "Türkiye ve Mülteciler"

  Kadir Ay, Yabancilar Hudut Iltica Dairesi Baskanligi

  Kemal Kirisçi, Profesör, Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler Bölümü, Bogaziçi Üniversitesi

  Ahmet Içduygu, Doç. Doktor, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Bilkent Üniversitesi

  Üçüncü Oturum: "Özel bir Mülteci Akininda Müdahale - 1991'de Türkiye'ye Akin Eden Mülteciler: Bir Bakis"

  "1991'de Türkiye'ye Akin Eden Mülteciler: Bir Bakis"

  Mithat Bereket, NTV Haber Kanali

  Ahmet Güder, Kalici Çözümler Uzman Yardimcisi, UNHCR Türkiye

  "Özel bir Mülteci Akininda Müdahale"

  Steven Corliss, UNHCR Temsilci Yardimcisi, UNHCR Türkiye

  Uluslararasi Göç Organizasyonu (IOM)

  Türkiye Kizilay Dernegi

  Kelemu Yitbarek, Afete Hazirlik Ünitesi, Uluslararasi Kizilhaç ve Kizilay Dernekleri Federasyonu (IFRC)

  Prof. Barbara Harrel-Bond, Temsilci Direktör, Zorunlu Göç ve Mülteci Çalismalari Merkezi,
  Kahire Amerikan Üniversitesi

  Resepsiyon/Istanbul Bilgi Üniversitesi

  14 Mart 2003

  Sunum: "UNHCR; Tarih ve Rol"- Isil Tokcan, Yardimci Memur, UNHCR Türkiye

  Dördüncü Oturum: "Kalici Çözümler: Mülteci Yerlesimi, Yerel Entegrasyon&Gönüllü Vatana Geri Dönme"

  Ahmet Güder, Kalici Çözümler Uzman Yardimcisi, UNHCR Türkiye

  IOM

  ICMC

  Bruce Grundison, Birinci Sekreter/Göç, Kanada Elçiligi

  Robin Brick, Birinci Sekreter/Göç, Avusturalya Elçiligi

  Besinci Oturum: "STK'larin Mültecilerle Çalismasi ve En Iyi Deneyimler"

  ICMC Sermin Kagan, Müdür, Türkiye Egitim Gönüllüleri Vakfi (TEGV)

  Demet Güral, Genel Müdür, Insan Kaynaklari Gelistirme Vakfi (HRDF)

  Taner Kiliç, Mülteci Koordinatörü, Uluslararasi Af Örgütü Türkiye (AI)

  Arastirma Sunumlari:

  Tülay Alim Baran, Istanbul Bilgi Universitesi, "Vaka Çalismasi: 1982 Malatya'daki Afgan Mültecileri"

  Zümray Kutlu, "Türkiye Bekleme Odasi: Türkiye'deki Mültecilerin Deneyimleri"

  Tartisma Gruplari

  Saglik (Fiziksel/ Psikolojik)

  Acil Durumlar

  Zedelenebilir Kadinlar

  Çocuklar

  Egitim

  Kapanis Degerlendirmeleri

  24-25 Ocak 2003
  Uluslararasi Seminer: Almanya -Türkiye Göç Iliskilerinde Yeni Gelismeler

  Düzenleyen: Bilgi Üniversitesi Göç Çalismalari Uygulama ve Arastirma Merkezi Goethe Enstitüsü

  Program:

  24 Ocak 2003

  Açilis Prof. Dr. Lale Duruiz, Istanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

  Prof. Dr. Gülten Kazgan, Istanbul Bilgi Üniversitesi, Toplum, Ekonomi ve Siyaset Arastirmalari Merkezi Müdürü

  Dr. Rüdiger Bolz, Goethe Enstitüsü Müdürü

  Program Sunusu: Dr. Serim Timur, Göç Çalismalari Uygulama ve Arastirma Merkezi Müdürü

  Açilis Konusmasi

  Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat, Bogaziçi Üniversitesi

  Almanya-Türkiye Göç Iliskilerinde Tarihi Gelisim ve Gelecege Bakis

  1. Oturum:Göçlerin Ekonomik Boyutu ve Isgücünde Yapisal Degismeler

  Oturum Baskani: Prof. Dr. Taner Berksoy, Istanbul Bilgi Üniversitesi,
  Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dekani

  Dr. Elmar Hönekopp>, Federal Is ve Meslek Arastirmalari Enstitüsü, Nürnberg
  Almanya'da Yabancilar ve Türkler: Isgücü Durumu ve Beklentiler

  Dr. Gülistan Gürbey, Berlin Hür Üniversitesi
  Almanya'da Türk kökenli Kadin Göçmenlerin Isgücüne Katilimi
  Can Ünver, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, Dis Iliskiler ve Yurtdisi Isçi Hizmetleri Genel Müdürü
  Isgücünde Yapisal Degisim ve Almanya'daki Türkler

  Doç. Dr.Gülay Toksöz, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,Çalisma Ekonomisi Bölümü
  Güncel Issizlik Tartismalari baglaminda Göçmenlerin Durumu

  2. Oturum Göç: Sürecinde Degisimler ve Kültürel Boyut

  Oturum Baskani: Doç. Dr. Ahmet Içduygu, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

  Prof. Dr. Jochen Blaschke, Berlin Karsilastirmali Sosyal Arastirma Enstitüsü
  (BIVS)ve Avrupa Göç Çalismalari Merkezi Müdürü
  Almanya'da Göç Sürecinde Yerlesim, Kültür ve Sanat

  Yard. Doç. Dr. Ayhan Kaya, Istanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararasi Iliskiler Bölümü Baskani
  Güç Sürecinde Çok Kültürlülük, Ulus-asiri Alan ve Aidiyet

  Dr. Bianca Kaiser, Istanbul Kültür Üniversitesi, Uluslararasi Iliskiler Bölümü
  Türkiye'deki Alman Göçmenler

  Dr. Kathrin Pruemm, Bremen Üniversitesi, Uluslararasi Iliskiler Bölümü
  Almanya'daki Türklerin Durumu ile ilgili Bazi Görüsler

  25 Ocak 2003

  3. Oturum:Toplumsal Uyum, Egitim ve Ögrenim Sorunlari

  Oturum Baskani: Prof. Dr. Alan Duben, Istanbul Bilgi Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekani

  Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning, Essen Üniversitesi, Çok Disiplinli Kültürlerarasi Göç Çalismalari Enstitüsü (IDIS)
  Almanya'da Türk kökenli Gençler

  Prof. Dr. Ursula Neumann, Hamburg Üniversitesi, Kültürler ve Uluslararasi Karsilastirmali
  Egitim Bilimi Enstitüsü Egitim Sürecinde Kaynak Olarak Çokdillilik

  Doç. Dr. Mehmet Okyayuz, Ortadogu Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
  Almanya'da Türkiye Kökenli Gençler ve Toplumsal Uyum Baglaminda Egitim Sorunlari

  20 Haziran 2002

  Dünya Mülteciler Günü Etkinligi
  Düzenleyen:B.M. Mülteciler Yüksek Komiserligi, IBÜ Göç Çalismalari Uygulama ve Arastirma Merkezi

  25 Mayis 2002

  Konferans ve Workshop: Yasadisi-Transit Göç

  Düzenleyen: Istanbul Bilgi Üniversitesi
  TESAR Göç Arastirmalari Merkezi
  Toplanti teknik organizasyonuna destek veren, ILO-Uluslar arasi Çalisma Örgütü,
  UNHCR- Birlesmis Milletler Yüksek Komiserligi ve Sayin Fatma Artunkal'a tesekkür ederiz.
  Program:

  11:00 Açilis Konusmasi
  Rektör Prof. Dr. Lale Duruiz

  Konferans

  Mr. Pascal Smet Belçika Mülteciler ve Vatansiz Insanlar Yüksek Komiseri

  14:00 Workshop

  Türkiye'de Yasadisi Transit Göç

  Katilimcilar:

  Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat Bogaziçi Üni. Siyasal Bilgiler Fak.

  Prof. Dr. Ahmet Akyürek Anadolu Kalkinma Vakfi

  Sultan Atilgan Marmara Ün. Çalisma Ekonomisi ve End. Iliskileri Böl.

  Gülay Aslantepe ILO Türkiye Temsilcisi

  Regina Boucault IOM Misyon Sefi

  Fuat Boztepe Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bak. Dis Iliskiler ve Yurtdisi Isçi Hizmetleri Genel Müd. Daire Bas.

  Yalçin ÇakiciEmniyet Genel Müdürlügü. Interpol Daire Bas.

  Tuna Çakir Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bak. Çalisma Genel Müdürlügü

  Metin Çorabatir UNHCR-Dis Iliskiler Sorumlusu

  Prof. Dr. Alan Duben Istanbul Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Dekani

  Prof.Dr. Sema Erder Marmara Ün. Çalisma Ekonomisi ve End. Iliskileri Böl.

  Nese Erdilek Istanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalismalari Uygulama ve Arastirma Merkezi Idari Direktörü

  Isil Gül Istanbul Bilgi Üniversitesi Insan Haklari Merkezi

  Doç.Dr. Ahmet Içduygu Bilkent Ünv. Siyaset ve Kamu Yönetimi Böl.

  Dr.Selmin Kaska Marmara Ün. Çalisma Ekonomisi ve End. Iliskileri Böl.

  Yard.Doç.Dr.Ayhan Kaya Istanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararasi Iliskiler Böl.

  Ebru Kayaalp Istanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

  Prof. Dr.Gülten Kazgan Istanbul Bilgi Üniversitesi TESAR Müdürü

  Mirza Hussain Khan UNHCR Türkiye Temsilcisi

  Meryem Kiroglu Marmara Ün. Çalisma Ekonomisi ve End. Iliskileri Böl

  Prof.Dr. Kemal Kirisçi Bogaziçi Üniv. Uluslararasi Iliskiler Bölümü

  Salih Sen Dis Isleri Bakanligi Yasadisi Göç Kontrol Daire

  Mehmet Terzioglu Emniyet Genel Müd. Yabancilar Hudut Iltica Daire Baskani

  Dr. Serim Timur UNESCO Nüfus ve Göç Birimi eski Baskani

  Bertan Tokuzlu Istanbul Bilgi Üniversitesi Insan Haklari Merkezi

  Dr. Hulki Uz UNFPA Ulusal Program Yöneticisi

  Prof. Dr. Ilhan Tomanbay Siginmacilar ve Göçmenler Dayanisma Dernegi Baskani

  Vildan Yirmibesoglu Avukat, Istanbul Valiligi Insan Haklari Il Masasi Baskani

  1-6 Mayis 2002

  Fotograf Sergisi

  Iste Böyle Basladi… "Türkiye'den Almanya'ya Göçün Tarihi"

  Düzenleyen: DOMIT, Goethe Enstitüsü, Heinrich Böll Vakfi ve IBÜ
  Göç Çalismalari Uygulama ve Arastirma Merkezi