İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarafından Yürütülen Projeler

Mevsimlik İşçi Göçü İletişim Grubu Çalışmaları

 • Türkiye’de mevsimlik işçi göçü konusunda geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirmek üzere çeşitli disiplinlerden akademisyen, STK ve kamu temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir grup çalışması yürütülmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi almak veya gruba üyelik için bizimle iletişime geçebilirsiniz: migcentre@bilgi.edu.tr; 0212 311 52 11.

 • Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuma-Yazma Öğrenimi Projesi

 • Osnabrück Üniversitesi (Almanya) ile ortaklaşa yürütülen araştırmada Almanya ve Türkiye’de yoğun göç alan yerlerde bulunan okullarda öğrencilerin okuma-yazma öğreniminin karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmesi hedeflenmektedir. 2007-2010 yılları arasında sürdürülen araştırmanın sonuç raporu hazırlanmaktadır.
  Proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

  Projenin Türkiye raporu için tıklayınız.

 • Tarlabaşı Toplum Merkezi Projesi

 • Tarlabaşı Toplum Merkezi çalışmalarına 2006 yılında Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin destekleri ile Beyoğlu’nun Tarlabaşı semtinde başlamıştır. İstanbul’un toplumsal, ekonomik açıdan en sorunlu bölgelerinden biri olan Tarlabaşı’nda bir toplumsal uzlaşı modeli oluşturmak amacıyla kurulan Merkez’de bölge sakinlerinin kent yaşamıyla bütünleşmesi, kamu hizmetlerine erişimlerinin sağlanması, çocuk ve gençler için bir adaptasyon modeli oluşturulması ve farklı sosyal, etnik ve dinsel gruplar arasında kaynaşma sağlanmasına destek olunması amacıyla faaliyetler yürütülmektedir. Avrupa Birliği projesinin sona ermesinde sonra Merkez şu anda diğer destekçilerle çalışmalarını sürdürmektedir (Spunk Vakfı, Olof Palme Merkezi, kişisel bağışlar, vb.).

  Tarlabaşı’nda yürütülen alan araştırmasına ulaşmak için, tıklayınız. Aralık 2005-Ekim 2007 döneminde yürütülen Avrupa Birliği destekli Proje hakkında detaylı bilgi için, tıklayınız.

 • İlay Romain Örs, İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Cosmopolitanism, City Identity, and Disconcerted Displacement: The Rum Orthodox Community of Istanbul and Athens” başlıklı çalışması MiReKoç araştırma fonu tarafından desteklenmektedir.

 • What are the effects of displacement on the processes of identity building? How does a community chose to define itself at times of drastic social transformation? In which ways do conceptualizations of identity and history change in the aftermath of major events? devamı için tıklayınız.

 • Imagine Your Future-DigiTales (Geleceğini Hayal Et-Dijital Hikayeler) Projesi

  Imagine Your Future-DigiTales (Geleceğini Hayal Et-Dijital Hikayeler) Projesi Videoları