Seminer: 1950 Sonrası Türk Romanında Anadolu’dan İstanbul’a Göç

Konuşmacı: Dr. Ali Kurt
1 Mart 2012, Saat 15:00
Dolapdere Kampüsü, Sınıf No. 215

Özet: Demokrat Parti iktidarı ile birlikte İstanbul’da başlayan yoğun imar faaliyetleri, sanayide yapılan yeni atılımlar, kırsal bölgelerden göçte İstanbul’u en gözde kent hâline getirmiştir. Yaşanan bu yoğun göç, doğal olarak hem göçenleri hem de göçülen yeni mekân olan İstanbul’u ve İstanbulluları derinden etkilemiş, Anadolu’dan göç edenlerle birlikte İstanbul, bir değişim ve dönüşüm süreci içine girmiştir. 1950 sonrası dönemde Anadolu’dan İstanbul’a yapılan göçlerin 1950–1980 arasında neşredilmiş romanlardaki aksinin anlatılacağı bu seminerde göç olgusu, Anadolu’dan İstanbul’a yapılan göçlerin sosyal, kültürel ve ekonomik nedenleri; göçün işlendiği bu romanlarda göç öncesi durum, göç süreci ve göç sonrası durum ile İstanbul’a göçenlerin durumu ve göçten sonra İstanbul’da meydana gelen değişiklikler açısından ele alınacaktır.

Özgeçmiş: Lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Üniversitesi’nden alan Ali Kurt, aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda “1950 Sonrası Türk Romanında Anadolu’dan İstanbul’a Göç (1950-1980)” adlı çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Kurt, 2009 yılından beri İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Arge ve Program Geliştirme bölümlerinde görevler üstlenmiştir. Çeşitli konferans ve seminerlere konuşmacı olarak katılan Kurt, aynı zamanda Ortaöğretim Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım ders kitapları yazarıdır.

Panel: Göç ve Çokdililik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi

Konuşmacılar: Christoph Schroeder, Dilara Koçbaş, Müge Ayan Ceyhan, Pınar Uyan Semerci
5 Aralık 2011, 15:00-18:00
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu
Etkinlik dili Türkçe’dir.

“Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi” projesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi; Potsdam Üniversitesi Dil, Dil Değişimi ve Göç Merkezi ile Osnabrück Üniversitesi Göç Araştırmaları ve Kültürlerarası Çalışmalar Enstitüsü işbirliğiyle 2007- 2011 yılları arasında Türkiye ve Almanya’da eşzamanlı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın temel amacı, Almanya ve Türkiye’de yoğun göç alan yerlerde bulunan okullarda göç ve çokdillilik bağlamında şekillenen koşulların okuryazarlık edinim sürecine etkilerini karşılaştırmalı bir yaklaşımla araştırmaktır. 5 Aralık 2011 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenecek panelde, araştırmanın Türkiye’ye ilişkin veri ve önerilerini içeren rapor ele alınacaktır. “Göç ve Çokdillilik Bağlamında Okullarda Okuryazarlık Edinimi” araştırmasının literatüre ve Türkiye’de çokdilli eğitim üzerine sürmekte olan tartışmalara katkıda bulunmasını umarız.

Seminer: "LGBTI Mülteciler, Artan İlgi: Uluslararası Mülteci Hukuku Yaklaşımındaki Değişiklikler" Konuşmacı: Marta D'Epifanio
Tarih: 16 Kasım 2011
Saat: 15:00-17:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

Konferans: Göç ve Edebiyat
3 Kasım 2011, 16:00-18:00
Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu
Program için tıklayınız

Uluslararası Konferans: Türkiye ve Almanya Örneği Üzerinden Ulusaşırı Göç
31 Ekim-2 Kasım
Dolapdere Kampüsü, BS-1
Program için tıklayınız

Sergi: Berlin-İstanbul
Yeni Bir Memleketten Anılar: İstanbullu Alman, Berlinli Türk Kadınların Hayatından
26 Ekim-25 Kasım 2011
Dolapdere Kampüsü, Ana Giriş Fuaye

Almanya’ya Göçün 50. Yılında Euro-Türkler’in Müziği

Konuşmacılar:
Martin Greve, Orient-Institut Istanbul
Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü
Tarih: 24 Mayıs 2011
Saat: 16:00-18:00
Yer: Dolapdere Kampüsü, Sinema Salonu

“Türkiye’de İç Göç ve Edebiyat” Düşünme Toplantısı
11 Aralık 2010, Cumartesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Santral Kampüsü E1-301

PROGRAM
13:00- 15:00
1. OTURUM Türkiye’de İç Göç ve Edebiyat-Genel Bir Değerlendirme
Katılımcılar: Turhan GÜNAY; Erol KÖROĞLU ve Ömer TÜRKEŞ
15:00-15:30
Kahve Arası
15:30- 17:30
2.OTURUM Yazarların Gözünden Türkiye’de İç Göç
Katılımcılar: Sema KAYGUSUZ, Murat UYURKULAK ve Buket UZUNER
17:30 -18:30
Değerlendirme

KONSER
Tarlabaşı Çocuk Orkestrası
05 Aralık 2010, 19:00 Muammer Karaca Tiyatrosu, Beyoğlu
08 Aralık 2010, 13:00 Kadıköy Anadolu Lisesi
19 Aralık 2010, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü

Tarlabaşı Toplum Merkezi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteğiyle müziğe yetenekli olup enstrüman eğitimi alacak durumu olmayan çocuklara bu fırsatı sağlamaya yönelik bir çocuk orkestrası çalışması yürütmektedir. Proje çerçevesinde, Beyoğlu’nun Tarlabaşı semtinde yaşayan 8-16 yaş grubu çocuklarla son altı aydan beri çeşitli vurmalı, yaylı, telli çalgıların eğitimi yapılmaktadır. Çocuklara çalgı icracılığının eğitimi yanı sıra bir arada bir bütünlük içinde seslendirme yapmalarının da temelleri öğretilmektedir. Eğitimler süresince müziğin ortak diliyle kendilerini ifade etme olanağı bulan orkestra üyeleri, çalışmalarını konserlerle sergileyeceklerdir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2006 yılında Beyoğlu-Tarlabaşı semtinde kurulan Tarlabaşı Toplum Merkezi, bölge sakinlerine eğitsel ve sosyal alanlarda hizmet sağlamaktadır.

Konserler ücretsizdir.

Ayrıntılı bilgi için: 0212 311 53 50 – 0212 297 23 05 - www.tarlabasi.org

Facebook sayfası

Konser afişi için tıklayınız.

“Göç ve Edebiyat” Paneli
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı
06 Kasım 2010, 15:45-17:00
TÜYAP Beylikdüzü, Büyükada Salonu
Konuşmacılar: Turhan Günay, Pınar Uyan, Osman Şahin

Türkiye’de Göç: Tarih ve Günümüz (Panel dili İngilizcedir)
18 Ekim 2010, 18:00
Goethe Institut Istanbul, Beyoğlu
Konuşmacılar: Murat Belge, Herkül Milas, Pınar Uyan

TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER: BÜTÜNLEŞME Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
Ayhan Kaya (ed.) 2009
İstanbul Bilgi University Press

Belgian Turks: A bridge or a breach between Turkey and the European Union?
Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel’in Belçika Türkleri üzerine yürüttükleri çalışma King Baudouin Vakfı tarafından yayımlanmıştır.
Metnin tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz.