• Euro-Türkler Projesi


  Euro-Türkler: Belçika (2006-2007)

  Ayhan Kaya ve Ferhat Kentel tarafından Belçika’daki Türklerle yürütülen araştırma sonuçlanmış ve King Baudouin Vakfı tarafından “Belgian Turks: A Bridge or a Breach between Turkey and the European Union?” adıyla yayınlanmıştır.

  LINK: http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=223940&LangType=1033


  Euro-Türkler: Almanya ve Fransa (2003-2004)

  “Euro-Türkler: Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi ?” başlıklı çalışma Almanya ve Fransa’da gerçekleştirilen alan araştırması ve anketlere dayanan niteliksel ve niceliksel bir projedir. Bu araştırma, Avrupalı Türklerin ya da diğer bir deyişle, Euro-Türklerin siyasal kültürünü incelemekte ve aynı zamanda Fransa’da ve Almanya’da göçmenlerin entegrasyon modelleri arasında bir karşılaştırma yapmaktadır. Bu amaçla, araştırmada Almanya ve Fransa’daki Euro-Türklerin demografik haritası çıkarılmış, AB ve Avrupalılık kavramlarına yaklaşımları incelenmiş, “yeni vatan” Almanya/Fransa ve “ana vatan” Türkiye ile ilgili düşünce ve eğilimleri saptanmıştır. Genel olarak, bu çalışmada Euro-Türklere ilişkin kalıplaşmış bilgilere ve önyargılara dönüşen bazı kavramlara açıklık getirilmiştir. Bu çerçevede, Almanya ve Fransa’daki entellektüeller, siyasetçiler ve sanatçılarla 60 adet derinlemesine görüşme ve 20 adet odak grup görüşmesi yapılmıştır. Buna ek olarak, Almanya’da 1065, Fransa’da ise 600 adet anket uygulanmıştır. Araştırma raporu; Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere dört dilde yayınlanmıştır.

  DOWNLOAD