Bildiri Çağrısı
"Lisanüstü Göç Araştırmaları Sempozyumu"

Ege Üniversitesi, İzmir, 18-19 Nisan 2013
Ayrıntılı bilgi için: www.lugas2013.ege.edu.tr
Ayhan Kaya
Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization

Palgrave Macmillan, 2009

Bu çalışma, Avrupalı Müslümanlar üzerinden göç ve entegrasyon konularındaki tartışmaları ele almaktadır. Cumhuriyetçi ve çokkültürlülükçü entegrasyon politikalarına eleştirel açıdan yaklaşırken, entegrasyonun göçmen topluluklarının kültürel ve dilsel asimilasyonundan daha fazlası olduğunu öne sürmektedir.

Talip Küçükcan, Veyis Güngör (der.)
Turks in Europe: Culture, Identity, Integration

Amsterdam, Turkevi Research Centre, 2009
Duyurularınızın web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız, lütfen bize ulaşın:

E-mail: migcentre@bilgi.edu.tr , nerdilek@bilgi.edu.tr

Tel: 0212 311 52 11
Fax: 0212 256 96 57