Roman çalışmları bibliografyası. Sinan Şanlıer’e çalışmasından dolayı teşekkür ederiz

Ağaoğlu, Adalet, Fikrimin İnce Gülü, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 1976

Ağaoğlu, Adalet, Göç Temizliği, Oğlak Yayıncılık, İstanbul, 1995

Ağar, Sergun, Aşkın Samatya’sı Selanik’te Kaldı, Can Yayınları, İstanbul

Akbal, Oktay, Karşı Kıyılar, Can Yayınları, İstanbul,

Akçam, Dursun, Altta Kalanlar, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1979

Aktunç, Hulki, Gidenler Dönmeyenler, Günebakan Yayınları, İstanbul, 1976

Aladağ, Ertuğrul, Aşkım Rodna- Bir Pomak Öyküsü, Belge Yayınları, İstanbul

Alatlı, Alev, Yaseminler Tüter mi, Hala?, Boyut Yayınevi, İstanbul, 1995

Ali, Sabahattin, Kürk Mantolu Madonna, Remzi Yayınevi, İstanbul, 1945

Ali, Sabahattin, Çirkince, 1947

Anadol, Kemal, Büyük Ayrılık, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2003

Armen, Mıgırdıç, Hegnar Çeşmesi, Belge Yayınları, Istanbul, 1992

Atasü, Erendiz, Dağın Öteki Yüzü, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2001

Aygen, Ayten, Rumeli Benimdi, İstanbul, 2003

Baydar, Oya, Erguvan Kapısı, Can Yayınları, İstanbul, 2004

Baykurt, Fakir, Duisburg Treni, Remzi Yayınevi

Bezmen, Nermin, Kurt Seyt ve Murka, Gümüş Matbaası, İstanbul, 1993


Bilgin, Şakir, Bir Daha Susma Yüreğim, An Yayıncılık, İstanbul, 2004

Ceyhan, Kirkor, Kapıyı Kimler Çalıyor, Belge Yayınları, İstanbul, 1999

Comencini, Christina, İtalya’da bir Türk Sevdim, Can Yayınları, İstanbul

Culum, Mehmet, Azab Ağa, Bir Ege Hikayesi, Bulut Yayınları, İstanbul, 2004

Cumalı, Necati, Yağmurlar ve Topraklar, 1973

Cumalı, Necati, Makedonya, 1976

Çelik, Jaklin, Kum Saatinde Kumkapı, Aras Yayıncılık, İstanbul, 2000

Çiçekoğlu, Feride, Suyun Öte Yanı, Can Yayınları, İstanbul

Çirkas, Stratis, Bomba Nurettin, Belge Yayınları, İstanbul, 1997

Dal, Güney, İş Sürgünleri, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1976

Dayıoğlu, Gülten, Geride Kalanlar, Bilgi Yayınları, İstanbul, 1975

Dayıoğlu, Gülten, Geriye Dönenler, Altın Kitaplar, İstanbul, 1986

Duka, Maro Masumlar ve Suçlular, İstanbul, 2004

Dursun K., Tarık, İnsan Kurdu, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1983

Dursun K., Tarık, Kayabaşı, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1996

Ertop, Konur, Sancı…Sancı…, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997

Güntekin, Reşat Nuri, Akşam Güneşi, 1926

Güntekin, Reşat Nuri, Ateş Gecesi, 1942

Gürsel, Nedim, Sevgilim İstanbul, Can Yayınları, İstanbul

Hamasdeğ, Güvercinim Harput’ta Kaldı, Aras Yayıncılık, İstanbul, 1998

İpşiroğlu, Zehra Minimalist Öyküler: Yollar, Yerler, Yüzler, Papirüs Yayınları, İstanbul, 2003

İpşiroğlu, Zehra, İzler, Çınar Yayınları, İstanbul, 2003

İzgü, Muzaffer, Gecekondu, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2002

Kafka, Franz, Amerika, Cem Yayınevi, İstanbul, 1967

Karakoyunlu, Yılmaz, Güz Sancısı, Öteki Yayınevi, İstanbul, 1998

Karakoyunlu, Yılmaz, Salkım Hanımın Taneleri, Öteki Yayınevi, İstanbul, 1998

Kastanakis, Thrasos, Hacı Manuil- Beykoz’da Neler Oldu?, Belge Yayınları, İstanbul, 1995

Kebabcıyan, Raffi, Konuş Halil Bey Konuş, Aras Yayıncılık, İstanbul, 2000

Kemal, Orhan, Gurbet Kuşları, Varlık Yayınları, İstanbul, 1970

Kemal, Yaşar, Bir Ada Hikayesi, İstanbul, 1998

Kemal, Yaşar, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Adam Yayıncılık, İstanbul, 2002

Kemal, Yaşar, Karıncanın Su İçtiği, Adam Yayıncılık, İstanbul, 2002

Kulin, Ayşe, Adı: Aylin, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997

Kutlu, Ayla, Bir Göçmen Kuştu O, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2002

Kutlu, Ayla, Emir Bey'in Kızları, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2001

Kutlu, Ayla, Sen de Gitme Triyandafilis, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2000

Kuyaş, Zühal, Aşela, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1985

Margosyan, Mıgırdiç, Biletimiz İstanbul’a Kesildi, Aras Yayıncılık, İstanbul, 1999

Margosyan, Mıgırdiç, Gavur Mahallesi, Aras Yayıncılık, İstanbul, 1994

Margosyan, Mıgırdiç, Söyle Margos Nerelisen?, Aras Yayıncılık, İstanbul, 1995

Mıntzuri, Hagop, Armidan Fırat’ın Öte Yanı, Aras Yayıncılık, İstanbul

Mıntzuri, Hagop, Atina, Tuzun Var Mı? Aras Yayıncılık, İstanbul, 2000

Midillili, Zehra, Bir Balkan Şarkısı Saranda, Kelebek Yayınları, Istanbul, 2003

Millas, Akilas, Oğlunuz Yorgos Kahramanca Savaşırken Öldü! 12 Ağustos 1921, Kızıltepe, Sakarya, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004

Myrivilis, Stratis, Arnavut Vasil, Belge Yayınları, İstanbul, 1997

Oran, Baskın, Feyhan Görgün, Dalavere Memet’in Bodrum Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004

Ören, Aras Berlin Üçlemesi, Remzi Yayınları, İstanbul

Özgül, Gönül, Geminin En Altındaki, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1991

Özlü, Demir, İstanbul Büyüsü, Can Yayınları, İstanbul

Özlü, Demir, Stockholm Öyküleri, Can Yayınları, İstanbul

Özyürek, Ali Ezger, Muhacirler (Bitmeyen Göç), KeKeMe Yayınları, İstanbul, 2004

Pandazi, Despina, İstanbul’un Kızı Selanik, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2003

Pazarkaya, Yüksel, Oturma İzni, Ararat Yayınları, Berlin, 1981

Pazarkaya, Yüksel, Almanya Üzerine, Sis Çanı Yayınları, İstanbul, 1995

Petrodinis, Arginis, Hacıustalar: Akdağmadeni’nden Aridea’ya Bir Mübadele Öyküsü, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2004

Prevelakis, Pandelis, Girit’te Bir Şehir Hikayesi, Belge Yayınları, İstanbul, 1997

Saroyan, William, Ödlekler Cesurdur, Aras Yayıncılık, İstanbul, 2001

Sebald, W.G., Göçmenler, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999

Seyfettin, Ömer, Bomba, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2002

Sırmakeşhanlıyan, Yervant, Balıkçı Sevdası, Aras Yayıncılık, İstanbul, 2000

Sotiriyu, Dido, Benden Selam Söyle Anadolu’ya, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1982

Şafak, Elif, Araf, Metis Yayınları, İstanbul, 2004

Topuz, Hıfzı, Meyyale, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999

Uslu, Didem, Geçip Gitti Göçmen Kuşlar, Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, 1997

Uzun, Mehmed, Yitik Bir Aşkın Gölgesinde, Belge Yayınları, İstanbul, 1995

Uzun, Mehmed, Kader Kuyusu, Belge Yayınları, İstanbul, 1997

Yıldız, Bekir, Alman Ekmeği, Cem Yayınevi, İstanbul, 1974

Yıldız, Bekir, Demir Bebek, Cem Yayınevi, İstanbul, 2000

Yıldız, Bekir, Kara Vagon, Cem Yayınevi, İstanbul, 1978

Yıldız, Bekir, Yaman Göç, Yazko: 174, Mavi Dizi, İstanbul, 1983

Yordanidu, Maria, Çılgın Kuşlar Gibi- İskenderiye’den Atina’ya, Belge Yayınları, İstanbul, 1995

Yordanidu, Maria, Loksandra, İstanbul Düşü, Belge Yayınları, İstanbul, 1995

Yorulmaz, Ahmet, Kuşaklar ya da Ayvalık Yaşantısı, Geylan Kitabevi, Ayvalık, 1999

Yorulmaz, Ahmet, Savaşın Çocukları- Girit’ten Sonra Ayvalık, Belge Yayınları, İstanbul, 1997

Yurdakul, Ahmet, Despina’nın Gözyaşları, 1996, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1991

Werfel, Franz, Musa Dağ’da Kırk Gün, Belge Yayınları, İstanbul, 1997

Roman Başlık TR