Akçınar, Ezgi Nihan, Göçmen, Bilal Ofset Matbaacılık, Denizli, 2005.

Andreadis, Yorgo, Tamama, Pontus’un Yitik Kızı, Belge Yayınları, İstanbul, 1996

Baykurt, Fakir, Sıladan Uzakta, Öz Yaşam Öyküsü 7, Papirüs Yayınları

Ceyhun, Demirtaş, Ah Şu Biz “Karabıyıklı” Türkler, Sis Çanı Yayıncılık, İstanbul, 1993

Engin, Aydın, Ben Frankfurt’ta Şoförken, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991

Ersoy, Mehmet Akif, Berlin Hatıralar, Safahat, 5. Kitap

Firüzan, Yeni Konuklar, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık

Hemingway, Ernest, İşgal İstanbul’u ve 2. Dünya Savaşı, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1988

Karasu, Bilge, Haluk’a Mektuplar, (der) Haluk Aker, Devin Kitap

Kavukçuoğlu, Deniz, Deniz Bitti, Can Yayınları, İstanbul, 1998

Margosyan, Mıgırdiç, Çengelliiğne, Belge Yayınları, İstanbul, 1999

Moran, Tatyana, Dün, Bugün, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000

Öktem, Haydar Rüştü, Mütareke ve İşgal Anıları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991

Özcan, Melis, Naylon Köşk, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2001

Özdemir, Cem, Ben Almanyalıyım, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999

Pariente, Elektra Karka, Selanik-İzmir, Ne Kadar Yakın, İzmir, 2004

Politis, Kozmas, Yitik Kentin Kırk Yılı, Belge Yayıncılık, İstanbul, 1992

Uyguner, Muzaffer, Dadaloğlu, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1990

Uzun, Mehmed, Nar Çiçekleri- Çok Kültürlülük Üstüne, Belge Yayınları, İstanbul, 1995

Üstün, Nevzat, Alamanya Beyleri ile Portekiz’in Bahçeleri, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1975

Yalçın, Kemal, Emanet Çeyiz- Mübadele İnsanları, Doğan Kitap, İstanbul, 1999

Anı Başlık TR