• Dr. Emine Kaya
  • Hollanda İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanlığı
    Siyasi danışman
    Dutch Ministry of Interior and Kingdom Relations
    Schedeldoekshaven 200, The Hague
    Tel : +31 070 426 67 37
    Fax : +31 070 426 76 38
    Email :emine.kaya@minbzk.nl
    www.minbzk.nl
    entegrasyon politikaları

  • İnanç Kutluer
  • Hollanda Göç Enstitüsü
    Müdür
    Nederlands Migratie Instituut
    Postbus 19215, 3501 DE Utrecht
    Tel : +31302342936
    Fax : +31302304932
    Email :nmi@nmigratie.nl
    www.nmigratie.nl
    Hollanda'daki azınlıklar, göç ve geri dönüş

  • Murat Tuncel
  • -
    Tel : +-
    Fax : +-
    Email :Mut052@hotmail.com
    www.anafilya.org
    Yazar

  • İlhan Tuna
  • Hollanda Adalet Bakanlığı
    Siyasi danışman
    DDIAV/DCIM
    Postbus 20301
    2500 EH Den Haag
    Tel : +31 70 37 090 87
    Fax : +31 70 37 090 89
    Email :s.tuna@minjus.nl
    -
    Hollanda'daki Türkler ve sorunları

  • Iskra Panevska
  • UNESCO İletişim Geliştirme Birimi
    Tel : +331 45 68 10 00
    Fax : +-
    Email :i.panevska@unesco.org
    -
    Kadın hakları ve kadın sorunları

  • Eric Zurcher
  • Leiden Üniversitesi
    Sinoloji Enstitüsü
    Sinologisch Instituut
    Leiden University , P.O. Box 9515
    2300 RA Netherlands
    Tel : +31 71 527 20 26
    Fax : +31 71 527 33 10
    Email :zurcher@rullet.leidenuniv.nl
    -
    Modern Türkiye tarihi