• Onay Akbaş
 • 43 Rue Cantagrel
  75013 Paris
  Tel : +33 015 37 90 974
  Fax : +-
  Email :-
  -
  ressam

 • Samim Akgönül
 • Centre National de la Recherche Scientifique
  UMR 7012 Société, Droit et Religion en Europe
  23, rue du Loess 67037 Strasbourg Cedex
  France
  Tel : ++33 03 88 10 60 87
  Fax : ++33 03 88 10 61 01
  Email :akgonul@umb.u-strasbg.fr
  -
  Türk-Yunan ilişkileri

 • Philippe Bernard
 • Le Monde
  21 bis, rue Claude Bernard
  75242 Parsi Cedex 05
  Tel : +33 1 42 17 20 00
  Fax : +33 1 42 17 21 21
  Email :bernard@lemonde.fr
  -
  Gazeteci

 • Mehveş Bingöllü
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
  Avrupa Konseyi
  F-67075 Strasbourg-CEDEX
  Tel : +33 3 90 21 46 58
  Fax : +33 3 90 21 49 72
  Email :Mehves.Bingollu@echr.coe.int
  -
  İnsan hakları

 • Dr. Verda Irtıs Dabbagh
 • Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi (CNRS)
  Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS)
  Paris 8 Universite Vincennes Saint Denis
  103 Rue Villiers de L’Isle Adam
  75020 Paris
  Tel : +-
  Fax : +-
  Email :verdadabbagh@free.fr
  www.iresco.fr/labos/grass
  Fransa'daki genç Türk göçmenler

 • Dr. Philippe Fargues
 • Demografi Çalışmaları Merkezi
  Institut National d’Etudes Demographiques
  Tel : +33 1 56 06 20 78
  Fax : +33 1 56 06 21 93
  Email :fargues@ined.fr
  www.ined.fr
  Arapve Müslüman dünyası, demografi ve siyaset bilimi, uluslararası göç

 • Jean-Pierre Garson
 • OECD-Uluslararası Göç Birimi
  2, rue André Pascal
  F-75775 Paris Cedex 16
  France

  Tel : +33 1 45 24 82 00
  Fax : +-
  Email :migration.contact@oecd.org
  -
  İç göç, yasadışıgöç

 • Nedim Gürsel
 • Türk Tarihi Merkezi
  Centre du Historie Du Domaine Turc
  Présidence et Services Administratifs
  54, Boulevard Raspail, 75006 Paris
  Tel : +33 1 49 54 25 25
  Fax : +33 1 458 03 619
  Email :www.ehess.fr/centres/chdt
  -
  yazar

 • Zair Kedadouche
 • Soysal İşler Genel Müfettişi
  Inspection General Des Affairs Sociales
  25-27 Rue d’Astorg
  75008 Paris
  Tel : +33 44 45 36 31
  Fax : +33 44 56 37 84
  Email :zairked@aol.com
  -
  Fransa'daki Arap azınlık

 • Gaye Petek Şalom
 • Türk Göç ve Kültür Derneği- ELELE
  Association ELELE - Migrations et Cultures de Turquie
  20 Rue de la Pierre Levée - 75011 Paris
  Tel : +33 01 43 57 76 28
  Fax : +33 01 43 38 01 32
  Email :contact@elele.info
  -
  Fransa'daki Türkler, göç ve entegrasyon

 • Dr. Semih Vaner
 • Uluslararası Araştırmalar Merkezi
  Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI)
  56 Rue Jacob 75006 Paris
  Tel : +33 1 58 71 70 00
  Fax : +33 1 58 71 70 90
  Email :info@ceri-sciences-po.org
  www.ceri-sciencespo.com/cherlist/vaner.htm
  Türk dış politikası, siyaset sosyolojisi