• Dr. M. Ataman Aksoyek
 • Avrupa İlişkileri Merkezi
  Centre de Relation Europeennes
  35, Rue de Mot-B-1040 Brüssel
  Tel : +32 2 230 71 31
  Fax : +32 2 280 08 06
  Email :cre@skynet.be
  -
  Avrupa'daki Türkiyeli kökenli göçmenlerle ilgili projeler

 • Ekmel Çizmecioğlu
 • Search for Common Ground
  Güney ve Doğu Avrupa Bölgesel Programı
  Proje Geliştirme Uzmanı
  Rue Belliard 205, box 13
  B 1040 Brussels/ Belgium
  Tel : ++32 2 2343665
  Fax : ++32 2 7323033
  Email :ekmelc@gmail.com
  www.sfcg.org
  Güney ve Doğu Avrupa'da Romanlar (Çingeneler)

 • Günsel Elmas
 • Avrupa Parlamentosu Üyesi (Liberal Parti)
  Champ de Fayau, 29
  7350 Hensies
  Tel : +32 484 53 17 77
  Fax : +-
  Email :gunselelmas@yahoo.fr
  -
  Türkiye-Belçika ilişkileri

 • Meryem Kaçar
 • Belçika Palamentosu Üyesi (Yeşiller Partisi)
  Huis der Parlementsleden, Kantoor 3115
  Leuvenseweg 21
  1009 Brussel

  Tel : +32 2 501 76 78
  Fax : +32 2 513 77 51
  Email :meryem.kacar@agalev.be
  -
  Belçika'daki Türkler ve göç

 • Dr. Bahadır Kaleağası
 • Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)
  TÜSİAD AB Temsilcisi
  13, Avenue des Gaulois 1040
  Brussel- Belgium
  Tel : +32 2 736 40 47
  Fax : +32 2 736 39 93
  Email :bxloffice@tusiad.org
  -
  TÜSİAD Temsilcisi

 • Fatma Pehlivan
 • Belçika Parlamentosu Üyesi (Yeşiller Partisi)
  B Speldenstraat 1-5
  9000 Gent
  Tel : +32 9 265 79 40
  Fax : +32 9 265 79 41
  Email :fatma.pehlivan2@pandora.be
  -
  Belçika'daki Türkler

 • Pascal Smet
 • Avenue Louise, 54, bte 11
  1050 Bruxelles
  Tel : +32 2 517 12 59
  Fax : +32 2 511 54 64
  Email :info.smet@smet.irisnet.be
  www.smet.irisnet.be
  Avrupa'da yasadışı göç

 • Ali Yurttagül
 • Avrupa Parlamentosu
  Göçmenler, Sığınmacılar ve Ayrımcılık Danışmanı
  European Parliament
  PHS 02C79
  Rue Wiertzstraat
  B-1047 Brussels
  Tel : +32 2 28 430 47
  Fax : +32 2 28 433 39
  Email :ayurttagul@europarl.eu.int
  -
  Göç, sığınmacılar ve ayrımcılık, Türkler