• Dr. Dilek Çınar
 • Avrupa Sosyal Refah Politikaları Araştırma Merkezi
  Berggasse 17, A-1090
  Vienna Austria
  Tel : +43 1 319 45 05-34
  Fax : +43 1 319 45 05-59
  Email :cinar@euro.centre.org
  www.gwu.edu/s ccps/DWU.html
  İç göç ve entegrasyon; çokkültürlülük ve kimlik politikası