Listeye dön <--

Prof. Dr. Bahattin Akşit
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
06531 ODTÜ/Ankara
Tel : +90 312 210 20 94/ 2095
Fax : +90 312 210 11 14
Email :aksit@metu.edu.tr
Web :-

kırdan kente göç, sokakta çalışan çocuklar

Prof. Dr. Ayşe Ayata
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü
İnönü Bulvarı 06531 Ankara
Tel : +90 312 210 30 86
Fax : +-
Email :aayata@metu.edu.tr
Web :-

Kentsel cemaatlerde kadın, toplumsal cinsiyet ve etnik kimlik, toplumsal cinsiyet ve etnisite

Prof. Dr. Sencer Ayata
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Başkanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnönü Bulvarı 06531 Ankara
Tel : +90 312 210 20 94
Fax : +90 312 210 12 84
Email :ayata@metu.edu.tr
Web :-

Kent kültürü, yoksulluk, sanayileşme

Dr. Fulya Kip Barnard
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
ODTÜ
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İnönü Bulvarı 06531 Ankara
Tel : +90 312 210 30 86
Fax : +-
Email :fulya@metu.edu.tr
Web :-

AB göç politikaları, AB-Türkiye ilişkilerinde göç olgusunun rolü

Dr. Ali Cengizhan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
122 İnönü Bulvarı
06531 Ankara
Tel : +90 312 210 22 03 /6209
Fax : +90 312 210 12 49
Email :cengizka@arch.metu.edu.tr
Web :-

Kent tasarımı, mübadele döneminde konut ve yerleşim politikası

Prof. Dr. Yakın Ertürk
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnönü Bulvarı 06531 Ankara
Tel : +90 312 210 59 95
Fax : +90 312 210 12 84
Email :erturk@metu.edu.tr
Web :-

Küreselleşme ve nüfus hareketliliği, kimlik politikaları ve çatışma

Prof. Dr. Ayşe Gedik
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
İnönü Bulvarı
06531Ankara
Tel : +90 312 210 22 04
Fax : +90 312 210 12 50
Email :gedik@metu.edu.tr
Web :-

Gelişme sürecinde göç ve şehirleşmede değişimler, uluslararası karşılaştırma (Türkiye ve Japonya özeli)

Prof. Dr. Ali Gitmez
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
ODTÜ 06531
Ankara
Tel : +90 312 210 30 68
Fax : +90 312 210 12 43
Email :gitmez@ba.metu.edu.tr
Web :-

Emek göçü ve adaptasyon, iş gücü, kültür ve kalkınma

Doç. Dr. Murat Güvenç
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
İnönü Bulvarı
06531Ankara
Tel : +90 312 210 22 04
Fax : +90 312 210 12 50
Email :-
Web :-

Göçmen nüfusun dağılımı

Prof. Dr. Mübeccel Kıray (Emekli)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnönü Bulvarı 06531 Ankara
Tel : +-
Fax : +-
Email :-
Web :-

Alan araştırması, iç göç

Doç. Dr. Mehmet Okyayuz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnönü Bulvarı
06531 Ankara
Tel : +90 312 210 20 62
Fax : +-
Email :okyayuz@metu.edu.tr
Web :-

Yurtdışına işçi göçü

Prof. Dr. Eyüp Özveren
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnönü Bulvarı 06531 Ankara
Tel : +90 312 210 20 59
Fax : +90 312 210 12 44
Email :ozveren@metu.edu.tr
Web :-

Ekonomi tarihi, Karadeniz ve Akdeniz çalışmaları

Prof. Dr. İlhan Tekeli
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi
Mimalık Bölümü
ODTÜ Mimari Fakültesi İnönü Bulvarı 06531, Ankara
Tel : +90 312 210 22 26 / 210 22 04
Fax : +90 312 210 12 50
Email :tekeli@metu.edu.tr
Web :-

Nüfusun coğrafi dağılımı, kentleşme, göç tarihi

Yrd. Doç. Helga Rittersberger Tılıç
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü, İnönü Bulvarı
06531, Ankara
Tel : +90 312 210 59 87
Fax : +90 312 210 12 84
Email :helgat@metu.edu.tr
Web :-

Kadın ve göç

Doç. Dr.Ömer Turan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Inönü Bulvarı
06531 Ankara
Tel : +90 312 210 50 40
Fax : +-
Email :omert@metu.edu.tr
Web :-

Balkan ve Bulgaristan göç tarihi

ODTU - TR
Tel : +
Fax : +
Email :
Web :